Gemt

Sommerpakken er solstrejf i en vandpyt

04. juni 2021

Dansk Erhverv glæder sig over, at sommerpakken blandt andet har midler til markedsføring af Danmark, eksportlyspunkter og enkelte håndsrækninger til de hårdt ramte turisme- og oplevelseserhverv og hovedstaden. Man havde dog gerne set en mere udstrakt og målrettet hjælp til den del af erhvervslivet, som går en meget mørkegrå sommer i møde.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om udmøntningen af de afsatte midler til den sommer- og erhvervspakke, som der blev indgået aftale om tidligere på året.

”Det er en god nyhed, at pakken endelig er vedtaget, så der kommer vished om, hvordan man vil stimulere de dele af erhvervslivet, der stadig er hårdt ramt. Der er heldigvis initiativer, der skal tiltrække flere turister til Danmark og hovedstaden, og det er der bestemt behov for. Det har vi også efterspurgt, så det vil vi gerne kvittere for,” siger chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv Lars Ramme Nielsen.

Mørkegrå sommer med enkelte lyspunkter
Pakken rummer en del initiativer, som i sig selv er sympatiske, men i forhold til at hjælpe de meget hårdt ramte turisme- og oplevelseserhverv, der var pakkens oprindelige formål, lader den en del tilbage at ønske.  

”Turismebranchen er banket tyve år tilbage, så der er virkelig brug for stimuli. Især i hovedstaden skal aktiviteten op, for sommeren ser rigtig grå, våd og trist ud, når det gælder antal gæster og indtjening. Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet på nogle større tiltag, som fradrag for oplevelser. Det er noget, der for alvor kan hjælpe de ramte virksomheder. Men de tiltag, vi ser i pakken, er mest af alt solstrejf i en vandpyt,” siger Lars Ramme Nielsen.

Eksporttiltag dog positive
Også dansk eksport har i stor stil været ramt af coronakrisen, så derfor er det velkomment, at der også kommer initiativer målrettet eksporten.

”Blandt andet rummer eksportsatsningerne til USA, Frankrig og Polen store muligheder for eksport af grønne løsninger som vindenergi og bioteknologiske klimaløsninger.  Også aftalens fokus på SMV’ers muligheder for at styrke deres eksport og e-handel er gode nyheder for dansk erhvervsliv,” siger Lars Ramme Nielsen.

Uddrag af aftale om sommer- og erhvervspakke mv.

Aftalepartierne er enige om følgende:

1. Gang i turismeerhvervet
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal igangsættes en række indsatser for at styrke turismeerhvervet i Danmark, herunder med særligt fokus på de større byer.

2. Billigere indenrigsrejser i sommerperioden
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal tages initiativer, der gør indenrigsrejser i sommerperioden mere attraktive for at stimulere rejseaktiviteten.

3. Indsatser målrettet kultur-, idræts- og foreningslivet
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der er behov for en indsats, der kan understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for bl.a. børn og unge. Regeringen vil hurtigst muligt udstede retningslinjer for sommeraktiviteterne, så aktiviteterne for bl.a. børn og unge kan gennemføres.

4. Tiltag målrettet sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for sårbare, mennesker
med handicap, børn, unge og ældre, der har været hårdt ramt af nedlukningen.

5. Særligt udsatte sektorer
Selv om der generelt er udsigt til en økonomisk genopretning og en normalisering af økonomien i takt med den gradvise genåbning af samfundet, er der dog stadig sektorer i samfundet, som har været hårdere ramt af nedlukning end andre, og som kan imødese en langsommere normalisering af aktiviteten end andre og en dertil højere risiko for fx konkurs. Det gælder bl.a. turisme- og oplevelseserhverv, herunder hoteller, restauranter mv. I takt med udfasning af de generelle hjælpepakker er der behov for en særlig indsats for særligt hårdt ramte sektorer, hvor der er risiko for konkurser og virksomhedsnedlukninger af ellers sunde virksomheder og afskedigelser af medarbejdere. Derfor er aftalepartierne enige om nedenstående initiativer, der skal give de udsatte brancher en hjælpende hånd. Aftalepartierne er dog også opmærksomme på, at initiativerne ikke kan sikre alle omfattede virksomheder, da der kan være forhold i de enkelte virksomheder, som medfører, at virksomheder lukker eller går konkurs uafhængigt af hjælpepakkerne.

6. Eksportpakke
Regeringen og aftalepartierne er desuden enige om at gøre en ekstra indsats for at danske
eksportvirksomheder står klar til at gribe det økonomiske opsving, når verdensmarkederne igen for
alvor åbner.

Som en del af aftalen udmøntes der derfor eksportreserver fra Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af 2. december 2020. Med den daværende aftale blev der afsat 80 mio. kr. i 2021 til opfølgning på eventuelle aktuelle eksportbehov og/eller yderligere ønsker fra genstartteamene og 75 mio. kr. årligt i 2021-2023 til yderligere initiativer, der styrker dansk eksport, herunder grønne eksportindsatser. Formændene for regeringens genstartsteams har gjort status på eksporterhvervenes situation og peget på relevante måder fortsat at understøtte dansk eksport i kølvandet på COVID-19.

7. Videre proces
Aftalen er en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme for de aktstykker, bekendtgørelser mv., der udmønter aftalen.

Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor det er nødvendigt.

Læs hele aftalen på em.dk: Aftale om sommer- og erhvervspakke

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil