Gemt

Styrk din virksomheds eksport til EU og USA

28. juni 2021

Den 24. juni lancerede udenrigsminister Jeppe Kofoed to handlingsplaner for eksport til Europa og USA, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv. EU’s genopretningsfond på 5.600 mia. kr. og Bidens grønne investerings- og jobskabelsesplan på mere end 12.000 mia. kr. åbner store eksportmuligheder for danske virksomheder. Handlingsplanerne sætter rammen for en målrettet eksportindsats de kommende år, som Udenrigsministeriets Trade Council og Dansk Erhverv vil løfte i fællesskab.

 

”De store investeringer i både USA og Europa åbner helt uhørte eksportmuligheder for danske virksomheder, som vi ikke kan sidde overhørig. Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv på en række eksportfremstød, der skal hjælpe vores medlemmer til at gribe mulighederne”, udtaler underdirektør i Dansk Erhverv, Jes Brinchmann Christensen.

Du kan se handlingsplanen for eksport til EU her her og handlingsplanen for grøn eksport til USA her.

Grøn eksport
Det siger sig selv, at den grønne omstilling på tværs af hele EU rummer et fantastisk eksportpotentiale for danske grønne virksomheder. Men nu hvor klimadagsordenen for alvor har taget fart, vokser den internationale konkurrence om eksportordrerne også.

”Derfor er der behov for et stærkt offentligt-privat samarbejde omkring grøn eksport. Det gælder bl.a. udbygning af vindenergi i USA og Europa, herunder Polen samt udskiftning af vindmøller i bl.a. Tyskland”, tilføjer Jes Brinchmann Christensen. 

Dansk Erhverv og Udenrigsministeriet planlægger også en strategisk indsats for at fremme eksporten af danske bioteknologiske klimaløsninger til såvel USA som til Syd- og Østeuropa. Det drejer sig bl.a. om biobaserede plantebeskyttelsesmidler, biologiske alternativer til kunstgødning, enzymer og mikroorganismer til foder, alternative proteiner der kan erstatte import af soja – alt sammen danske løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling af landbruget og reduktion af drivhusgasser.

Digitalisering
”Danske virksomheder er verdensmestre i offentlig digitalisering. Det skal også afspejles i eksporttallene. Vi skal finde nye veje at fremme eksporten af danske Tech-løsninger”, mener Jes Brinchmann Christensen.

Dansk Erhverv arbejder på et eksportfremstød til Portugal angående educational technology (eller EdTech), hvor danske virksomheder matches med portugisiske forlag og uddannelsesinstitutioner, som er potentielle kunder. Portugal står ligesom de fleste EU-lande over for en kæmpe opgave med at omstille undervisning og læring til en digital tidsalder. I alle landene har de mange corona-nedlukninger illustreret behovet for – men også værdien af – virtuelle læringsmiljøer. Her har danske tech-virksomheder og forlag for alvor noget at byde på.

Også inden for offentlig digitalisering har corona-nedlukninger af kommunale og statslige forvaltninger medført et fornyet politisk fokus på digitalisering. Det gælder bl.a. Tyskland, hvor Dansk Erhverv samarbejder med Ambassaden i Berlin, Digital Hub Denmark og en række danske myndigheder om at illustrere, hvordan danske virksomheders GovTech løsninger kan bidrage til den digitale omstilling af den offentlige sektor i Tyskland.

Life Science
Der investeres også massivt i sundhedssektorerne i mange medlemslande i kraft af de store investeringer fra EU’s genopretningsfond. Her planlægger Dansk Erhverv bl.a. at lægge kræfter i eksporten til det store og toneangivende tyske marked. Dansk Erhverv vil desuden i samarbejde med ambassaderne bruge genopretningsmidlerne som løftestang til at sætte fornyet politisk fokus på, hvorfor det kan betale sig at investere i gode behandlingsmuligheder for bl.a. kronikere herunder telemedicin og kvalitetsudstyr.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jes Brinchmann Christensen

Underdirektør
Medarbejderprofil