; ;
Gemt

Styrket dansk cyberforsvar er vigtigt – også i erhvervslivet

28. juni 2021

En politisk aftale om et styrket dansk cyberforsvar blev præsenteret hos Dansk Erhverv, hvor der blandt andet på uddannelses- og forskningsområdet er sket en forøgelse fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner. ”Det er vigtigt, vi med aftalen prioriterer flere midler til uddannelsesområdet”, siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

 
Den 24. juni 2021 kunne Dansk Erhverv byde forsvarsminister, Trine Bramsen, velkommen på Børsen, hvor hun sammen med forligskredsen præsenterede den netop indgåede politiske aftale om et styrket cyberforsvar. Et bredt flertal i Folketinget har aftalt udmøntningen af reserven på 500 millioner kroner fra forsvarsforliget til at styrke det danske cyberforsvar.

På uddannelse og forskningsområdet er der sket en forøgelse fra 10 mio. til 50 mio. i forhold til det oprindelige udspil fra regeringen.

”Det er vigtigt, vi med aftalen prioriterer flere midler til uddannelsesområdet”, siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen og fortsætter:

”En af de centrale udfordringer indenfor cybersikkerhed er, at vi mangler dygtige folk med kompetencer på området. Derfor er det fra Dansk Erhvervs side positivt at se, at der prioriteres midler til forskning og uddannelse, da det er afgørende for, at samfundet som helhed kan modstå cybertruslen.”

Revurdering og styrkelse af Center for Cybersikkerhed
Ligeledes er det glædeligt at se, at man ønsker at revurdere og styrke Center for Cybersikkerhed.

”Vi har fra Dansk Erhvervs side været en af fortalerne for, at en reorganisering af Center for Cybersikkerhed bør undersøges nærmere. Der er gode argumenter for, at en opdeling af centeret kan være en god idé, da centeret har en dobbeltrolle som tilsynsmyndighed og efterretningstjeneste."

"Videndeling er et vigtigt redskab i kampen mod cyberkriminelle, her kan det være en fordel, hvis en civil styrelse under Forsvaret få ansvar for nogle af de opgaver, som kræver større åbenhed”, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Skal også kunne hjælpe virksomheder
Dansk Erhverv ser cybertruslen, som et af de mest afgørende områder, der skal prioriteres, hvis vi skal kunne udnytte potentialet i den digitale omstilling, og vi oplever det som en stigende udfordring blandt vores medlemmer.

Erhvervslivet er særligt udsat og rammes hårdt, når det kommer til truslen fra hackere. Derfor er det vigtigt at arbejdet med et stærkt cyberforsvar også indtænker erhvervslivet, så vi står klar til at hjælpe virksomhederne – både store og små – hvis de bliver ramt af angreb.  

Derfor indgår Dansk Erhverv i en fortsat dialog med forligskredsen og bringer vores medlemmers viden og erfaringer til bordet, når de næste skridt til en styrkelse af Danmarks cyberforsvar skal tages.