; ;
Gemt

Tilfredshed med kompensation til private og selvejende i økonomiaftale

09. juni 2021

Tirsdag aften kunne regeringen og KL på et pressemøde i Finansministeriet præsentere en aftale for kommunernes økonomi i 2022. Fra Dansk Erhvervs side er der stor tilfredshed med udsigten til en bedre kompensationsordning for merudgifter til private og selvejende tilbud. Samtidig efterlyser organisationen dog større klimaambitioner og færre konsulentbesparelser


Det var med stor spænding, at Dansk Erhverv så frem mod årets økonomiaftale, da organisationen længe har ønsket en garanti for, at private og selvejende aktører kan få dækket deres Covid-19 relaterede merudgifter. I aftalen fremgår det, at der afsættes 0,9 mia. kr. for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, og det betones samtidig i aftaleteksten, at private og offentlige aktører skal behandles på lige fod. Fra Dansk Erhverv side er der stor tilfredshed med resultatet:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet hårdt for at sikre, at private og selvejende aktører også får den kompensation, de er berettiget til. Som vi ser det, har aftalen til formål at sikre netop dette, så vi er naturligvis meget tilfredse,” udtaler direktør for markeder i Dansk Erhverv, Betina Hagerup, som dog lover, at Dansk Erhverv vil holde grundigt øje med udmøntningen af aftalen:

”Vi vil selvfølgelig holde grundigt øje med, at kommunerne lever op til aftalen, så vi ikke ender i en situation som sidste år, hvor alt for mange private og selvejende institutioner måtte kigge langt efter kompensation.”

Grønne indkøb
Fra Dansk Erhvervs side er der overordnet tilfredshed med økonomiaftalens grønne elementer. Betina Hagerup kalder aftalen et skridt i den rigtige retning, men efterlyser dog større ambitioner for kommunernes indkøb:

”Vi havde gerne set en aftale, der satte fokus på bindende klimamål og opkvalificering af de kommunale indkøbere, da kommunernes indkøbsmuskel om nogen vil kunne skabe den grønne omstilling på lokalt niveau. Så vi ærgrer os selvfølgelig over, at det ikke er med,” siger Betina Hagerup, der dog også ser grønne lyspunkter:

”Vi noterer os, at der er et ønske om at gøre det mere tydeligt for SMV’er om, hvordan de bedre kan leve op til standarder for miljø- og klima. Det ser vi som et tegn på, at man gerne vil involvere SMV’erne mere i den grønne omstilling, og det er selvfølgelig et lille skridt i den rigtige retning,” siger Betina Hagerup

Besparelser på eksterne konsulenter er symbolpolitik
Ifølge Dansk Erhverv er den største tidsel i årets økonomiaftale ønsket om at videreføre besparelser på eksterne konsulenter i kommunerne, så det samlede forbrug skal være nedbragt med 1,25 mia. kr. i 2025. Et tiltag, som Betina Hagerup kalder symbolpolitik:

”Vi står stadig med udfordringer i forhold til klimaet, digitalisering og vores velfærd, som skal løses, og her spiller eksterne konsulenter en nøglerolle. Vi har ad flere omgange opfordret til, at man først får klarlagt det reelle konsulentforbrug, da store dele af de nuværende konsulentudgifter går til almindelig drift og tilsyn i kommuner og regioner. Derfor undrer det mig meget, at regeringen og KL uden videre har valgt at øge besparelserne, og det virker, for mig at se, som ren symbolpolitik,” siger Betina Hagerup

Læs mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside.