Gemt

Vær med til at forme fremtidens offentlige sektor

Med et politisk ønske om mindre samarbejde mellem den offentlige sektor og rådgiverbranchen er der behov for en fornyet diskussion om fremtidens offentlige sektor og rådgivernes rolle i udviklingen. Den starter vi nu – og du kan være med.

Nyhed

14. juni 2021

Den offentlige sektor er under pres. Allerede i 2030 vil 20 pct. af alle borgere være over 70 år. Antallet af borgere, der modtager en social indsats, er støt stigende. Det udfordrer ikke alene økonomien og vores fælles velfærd. Det stiller også nye krav til, hvordan vi samarbejder om velfærden.Et opgør med ”dem og os”
Regeringen og en række øvrige partier har aftalt markante nedskæringer på den offentlige sektors forbrug af eksterne rådgivere og specialister. Med henvisninger til kolde hænder og spild af skattekroner er der blevet skabt en ærgerlig modsætning mellem konsulentarbejde og velfærd.

I Dansk Erhvervs seneste analyse svarer 9 ud af 10 kommunale forvaltningschefer, at det er pengene værd at samarbejde med eksterne rådgivere og specialister. Ganske enkelt fordi der tilføres kompetencer og ressourcer, som ikke findes i forvejen. Men på den anden side står et flertal af borgere og politikere, der ikke mener, at eksterne rådgivere og specialister bidrager med værdifuld viden. Det understreger, at der er behov for et opgør med ”dem og os”, mener Daniel Møller Jensen, der er politisk chefkonsulent i Dansk Erhverv:

”Vi står som land ved udgangen af en af de største kriser i nyere tid. Igennem krisen har vi for alvor vist, at vi er bedst, når vi samarbejder. Derfor skal vi væk fra ”dem og os” og i stedet samarbejde om at udvikle, innovere og skabe nye rammer for verdens bedste velfærd. Den opgave vil vi i Dansk Erhverv sammen med rådgiverbranchen og borgerne gerne løfte og stå i spidsen for.”

En vision for fremtidens offentlige sektor
Der er brug for nye visioner og bud på, hvordan fremtidens offentlige sektor bliver verdens bedste. Her kan rådgiverbranchen bidrage med innovationskraft, internationalt udsyn og dyb viden om forretningsmodeller og incitamenter fra den private sektor. Men er vigtigt, at vi får diskussionen, så udfordringer rent faktisk vendes til muligheder til gavn for samfundet.

”Rådgiverbranchen er en utrolig vigtig del af udviklingen af den offentlige sektor. Derfor skal vi turde i fællesskab at tænke fremad, ambitiøst og visionært til gavn samfundet og os alle sammen.”, lyder det fra Daniel Møller Jensen, der fortsætter:

”Derfor nedsætter vi nu Dansk Erhvervs Visionspanel, der får til opgave at tegne en samlet vision for fremtidens offentlige sektor. Vi tillader os altså at løfte blikket fra politiske nedskæringer, hjemtagning og konkurrenceforvridning, og byder os til med en samlet version, der skal sikre verdens bedste velfærd.”.

Du kan bidrage i Visionspanelet
En samlet vision for fremtidens offentlige sektor med udgangspunkt i rådgiverbranchens rolle kræver samarbejde på tværs. Derfor sammensættes Dansk Erhvervs Visionspanel af bredt udsnit af repræsentanter fra rådgiverbranchen, fagbevægelsen, den offentlige sektor, iværksættermiljøet og akademia.

”Hvis vi skal nå i mål med opgaven, kræver det alle mand på dæk. Vi skal tale sammen på tværs af brancheskel, faggrupper og interesser. Derfor er etableringen af Visionspanelet også en åben invitation til at bidrage med idéer, perspektiver og inspiration.”, siger Daniel Møller Jensen.

Dansk Erhvervs Visionspanel mødes første gang efter sommerferien og skal på en række møder under det fælles navn Visionspanel – rådgiverbranchens vision for fremtidens offentlige sektor opstille pejlemærker for, hvordan den ønskede vision skal opnås. På den baggrund skal Visionspanelet omsætte pejlemærkerne til konkrete politiske forslag.

Hvis du ønsker at bidrage til Visionspanelets arbejde, er du velkommen til at kontakte Daniel Møller Jensen, dmj@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil