Gemt

BNP for 1. kvartal opjusteret

Mandag opjusterede Danmarks Statistik BNP-væksten i første kvartal fra -1,5% til -1,3%. Dermed er det økonomiske tilbageslag i forbindelse med vinterens nedlukning blevet nedjusteret en smule. Det vidner om, at dansk økonomi generelt er kommet relativt skånsomt igennem vinterens anden store nedlukning.

Nyhed

31. maj 2021

Mandag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at BNP-væksten i første kvartal foreløbigt er opjusteret fra -1,5% til -1,3%. Dermed er det økonomiske tilbageslag i forbindelse med vinterens nedlukning blevet nedjusteret en smule. Det vidner om, at dansk økonomi generelt er kommet relativt skånsomt igennem vinterens anden store nedlukning. Til sammenligning faldt BNP med hele 6,7% under den første smittebølge i andet kvartal 2020.

Mandagens positive BNP-tal viser, at virksomhederne generelt har været langt bedre forberedt på at håndtere de praktiske udfordringer, som en stigende smitte og nye restriktionerne førte med sig. Selv om privatforbruget faldt med 4,9% i første kvartal, så har et øget salg via nettet og ’click-and-collect’ understøttet danskernes forbrugsmuligheder.

Det springer dertil i øjnene, at eksporten steg med hele 6,1% i første kvartal, hvilket særligt skyldes en stærk fremgang i salget inden for industrien. Tjenesteeksporten faldt derimod med 1,1%. Det er således i høj grad de stærke eksportvirksomheder, der har holdt gang i den økonomiske aktivitet under vinterens nedlukning. Det gælder særligt medicinalindustrien.

Ser vi fremad, så er der udsigt til en mærkbart rekyl i den økonomiske aktivitet hen over anden og tredje kvartal.  Store dele af dansk økonomi er nu genåbnet eller godt på vej til at blive det efter vinterens nedlukning. Det har allerede ført til stigende aktivitet, hvor særligt privatforbruget er sprunget kraftigt i vejret. Samtidig er ledigheden faldet, mens antallet af jobannoncer er steget til det højeste niveau på den denne side af finanskrisen.

Fragmenteret genopretning – svag vækst i oplevelseserhvervene og rødglødende aktivitet i byggeriet
Der er dog lommer af økonomien, der fortsat vil være præget af lavvækst i år. Det gælder særligt de dele af oplevelsesindustrien, der er afhængig af turismen fra USA, Kina og Japan mv.

Det er derfor også vigtigt at pointere, at der er tale om en fragmenteret økonomisk genopretning på tværs af dansk erhvervsliv. Byggeriet, industrien og dele af detailhandlen er kommet flyvende ud af coronakrisen, mens mange af oplevelseserhververne, der tæller hoteller, restauranter, kultur- og oplevelsesparker, fortsat er tynget af restriktionerne.

Samlet BNP-vækst på 2-3% i år inden for rækkevidde
Som tingene ser ud nu, så er det bestemt ikke utænkeligt, at BNP-væksten ender på et niveau omkring 2-3% i 2021 og 4% i 2022. Det indebærer, at aktiviteten i dansk økonomi vil nå tilbage på niveauet før coronakrisen hen imod slutningen af i år.

De danske husholdninger sprudler af købekraft, samtidig med at finanspolitikken fortsat vil understøtte aktiviteten. Dertil er der udsigt til tiltagende vækst på vores eksportmarkeder, og dermed i de dansk eksportvirksomheders afsætningsmuligheder.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil