Gemt

Crimestat i tal og tendenser – første kvartal 2021

11. maj 2021

Crimestat kan nu præsentere data for butikstyverier, røverier og indbrud i første kvartal 2021.

Crimestat er et gratis værktøj, der gennem dataindsamling hjælper butikker med at forebygge kriminalitet. Crimestat er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv. Vi tager et kig på data fra Crimestat vedrørende røverier, indbrud og butikstyverier i første kvartal af 2021.  

Januar 2021 2020
Røveri  11 5
Indbrud  10 21
Butikstyveri  855 760

 

Februar 2021 2020
Røveri  9 6
Indbrud  13 11
Butikstyveri  851 841

 

Marts 2021 2020
Røveri  5 13
Indbrud  16 22
Butikstyveri  1083 793


Yderligere om kriminelle tendenser inden for detailhandlen
 image56jql.png

På baggrund af data fra Crimestat kan man se, at der fra den 1. januar 2021 til den 31. marts 2021 er registreret i alt 25 røverier, hvor der blev registreret 24 røverier i samme periode i 2020. I januar i år er der sket over en fordobling af røverier i forhold til januar 2020. I februar 2021 er antallet af røverier steget med 33 pct. set i forhold til februar 2020. I marts ser det dog anderledes ud med et betydeligt fald i antallet af registrerede røverier, som i denne måned er under det halve af, hvad de var året før.

imagega8i.png

Antallet af registrerede indbrud er faldet betydeligt i januar i år sammenlignet med sidste år, og udgør i år kun cirka halvdelen af hvad, der blev registreret sidste år i samme periode. Mens vi i januar i år så færre indbrud end sidste år, så overgik både februar og marts sidste års registrerede indbrud.

imageae9u.png

I 2021 er antallet af registrerede butikstyverier steget i hele første kvartal sammenlignet med første kvartal i 2020. Ud fra udviklingen fra 2020 til 2021 i månederne januar, februar og marts kan vi se, at der er sket en stigning på omkring 13 pct. i januar og en stigning på blot omkring 1 % i februar. Dog ses en stigning på omkring 37 pct. i marts måned med knapt 1.100 registrerede butikstyverier. Dette er det højeste antal, der nogensinde er blevet registreret på en måned i Crimestat. Butikkerne begyndte at åbne op igen den 1. marts 2021 – butikker under 5.000 kvadratmeter måtte frit åbne igen mandag den 1. marts, og butikkerne over 5.000 kvadratmeter måtte holde åbent for et begrænset antal kunder med tidsbestilling. Dette kan være årsagen til det højere antal af registrerede butikstyverier i marts måned.

  2021 2020
1. Personlig pleje – 12,7 % Personlig pleje – 17 %
2. Køl og frost – 11,7 % Kolonial – 12 %
3. Kolonial – 10,9 % Slik – 11 %
4. Øl og sodavand – 9,2 % Køl og frost – 10 %
5. Slik – 9,0 %    Øl og sodavand – 10 %
6. Tekstil – 9,0 % Tekstil – 8 %
7. Øvrigt* – 6,7 % Slagter og bager – 5 %
8. Slagter og bager – 5,9 % Hus, have og isenkram – 4 %
9. Vin og spiritus – 5,4 % Frugt, Grønt og blomster – 4 %
10. Radio og TV – 4,3 % Vin og spiritus – 4 %

*Denne kategori indeholder varer, som enten er registreret forkert eller ikke passer under andre kategorier. Dette er bl.a. penge, kaffe, bæreposer, LEGO og lignende.

I første kvartal 2021 bliver der oftest stjålet varer fra gruppen personlig pleje. Det var det samme, vi så i første kvartal 2020. Samlet set er det de samme varegrupper, der går igen i første kvartal 2021 som i første kvartal 2020.  Vi kan som den væsentligste ændring se, at to kategorier er røget ud af top-10, nemlig ”øvrigt” og ”radio og TV”, mens ”Hus, have og isenkram” samt ”Frugt, grønt og blomster” er kommet ind i top-10 i første kvartal 2021.

Butikstyverier i de fem største byer i Danmark