Gemt

Du er (endnu) IKKE forpligtet til at registrere overvågningskameraer

11. maj 2021

Du er IKKE forpligtet til at registrere overvågningskameraer fra og med den 15. marts 2021.

Politiet har vildledt både virksomheder, offentlige myndigheder og foreninger m.fl. på deres hjemmeside til at tro, at de var forpligtede til at registrere overvågning fra og med den 15. marts 2021.

Politiet har imidlertid endnu ikke den fornødne hjemmel til at kræve, at der foretages registrering i POLCAM, idet bekendtgørelse om ikrafttræden af POLCAM endnu ikke er vedtaget, endsige trådt i kraft.

Siden den 23. februar 2021 har politiet vildledt med denne registreringspligt. Fra samme dag har Dansk Erhverv forsøgt at råbe både Politiet og Justitsministeriet op. Dansk Erhverv har også kritiseret selve systemet, da det absolut ikke er brugervenligt. Politiet er efterfølgende kommet med ny udmelding om, at det på et tidspunkt i 2021 vil blive obligatorisk at registrere TV-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel. Datoen for ordningens ikrafttræden er dog ikke fastsat endnu.

Alligevel kan man som virksomhed e.l. med fordel påbegynde indtastningen i systemet.

Dansk Erhverv presser på overfor Rigspolitiet og Justitsministeriet, så vi kan sikre, at der kommer et godt og brugervenligt system.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Sofie Skovdal Glümer

Studentermedhjælper