Gemt

Har forbrugeren krav på erstatning, når varen ikke leveres?

06. maj 2021

En netbutik blev mødt med et krav om kompensation, fordi netbutikken ikke var i stand til at levere de købte varer rettidigt.

En netbutik havde solgt nogle rafter til en privat kunde. Det var oplyst på hjemmesiden, at der var en leveringstid på 5 til 7 dage. Det viste sig imidlertid, at leverandøren ikke kunne levere rafterne, men udskød leveringen igen og igen.

Kunden blev ærgerlig over, at varen ikke blev leveret som lovet, og han skrev, at ”det ville klæde netbutikken at yde kompensation i form af fx gratis levering”.

Netbutikken spurgte Dansk Erhverv, hvad kunden egentlig har ret til i den situation.

Når en kunde køber en vare i en almindelig netbutik med købefunktion, er der indgået en bindende aftale.

Hvis netbutikken ikke er i stand til at levere varen som lovet, misligholder netbutikken aftalen, og er forsinkelsen væsentlig, eller leveres varen ikke til aftalt tid, kan kunden hæve købet og få pengene tilbage.

Den erhvervsdrivende kan dog også være forpligtet til at betale erstatning, hvis kunden lider et uundgåeligt, økonomisk tab som følge af misligholdelsen. Det er fx tilfældet, hvis varen er dyrere i andre netbutikker. Kunden har derimod ikke krav på kompensation for den ulempe, der er forbundet med at vente på varen. Det er normalt ikke et økonomisk tab.

I den konkrete sag ville kunden ikke lide et tab ved at handlen blev hævet, da de samme eller tilsvarende rafter kunne købes andre steder til nogenlunde samme pris.

Netbutikken spurgte kunden, om han ville fastholde købet og afvente levering, eller om han ville hæve købet. Kunden valgte at hæve købet, og da han ikke havde lidt et økonomisk tab, som kunne kræves erstattet, opgav han sit krav om kompensation.

Tilsvarende eksempler fra Forbrugerklagenævnets praksis
En forbruger købte et kamera og fotoobjektiv, som den erhvervsdrivende oplyste, at han ikke kunne levere.

Forbrugerklagenævnets sagkyndige udtalte, at fotoobjektivet var til at skaffe til en væsentlig højere pris. Nævnet pålagde derfor den erhvervsdrivende at levere det solgte fotoobjektiv eller betale en erstatning på 5.491 kr., svarende til forskellen mellem anskaffelsesprisen på 13.490 kr. for et tilsvarende kamera og objektiv og den betalte købesum på 7.999 kr.

Prisfejl på hjemmesiden: Den erhvervsdrivende kan også blive pålagt at betale erstatning til en kunde, hvis den erhvervsdrivende nægter at levere en vare, som er blevet solgt for billigt, når forbrugeren ikke indså eller burde have indset, at der var tale om en fejl

Kontakt os

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent