Gemt

Ledighedsstigning i april er falsk alarm

Bruttoledigheden steg med 1.300 personer i april. Det kan umiddelbart lyder enormt skuffende, at ledigheden ligefrem steg. Stigningen i ledigheden i april skyldes dog i høj grad teknik og skal ikke ses som et udtryk for, at arbejdsmarkedet er ramt af et nyt tilbagefald.

Nyhed

31. maj 2021

Mandag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at bruttoledigheden steg med 1.300 personer i april. Det kan umiddelbart lyder enormt skuffende, at ledigheden ligefrem steg i april. Stigningen i ledigheden i april skyldes dog i høj grad teknik og skal ikke ses som et udtryk for, at arbejdsmarkedet er ramt af et nyt tilbagefald.

Den nye ferielov betyder, at flere end normalt medtager feriedagpenge. Det er særligt udtalt i april, hvilket bremser faldet i bruttoledigheden mærkbart. Dertil inkluderer opgørelsen af bruttoledige ikke personer, der er hjemsendt på lønkompensation. De ugentlige ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet, der inkluderer personer på lønkompensation, er til sammenligning faldet med 10.500 personer fra marts til april.

Stigningen i ledigheden i april er derfor en falsk alarm og ændrer ikke ved, at opsvinget i dansk økonomi har rigtig godt fat på arbejdsmarkedet. Antallet af nye jobopslag satte rekord i april, og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft.

Ser vi fremad, så forventer vi en acceleration i ledighedsfaldet hen over sommeren. Hoteller, restauranter og kulturen mv. har skruet op for rekrutteringen, og samtidig er der godt gang i jobvæksten i byggeriet og industrien. Vi ser derfor også ind i en sommer, hvor en mere udbredt mangel på arbejdskraft kan blive et meget presserende tema.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil