Gemt

Rådgivere kan tjene godt på den grønne omstilling

22. maj 2021

De fleste virksomheder har allerede i dag fokus på at gøre deres produkter og serviceydelser mere klimavenlige, og det er en udvikling, som åbner mange nye muligheder for rådgivere. Ikke mindst ligger der et stort, uopdyrket marked for rådgivning om miljø- og klimarapportering.

Stigende efterspørgsel driver den grønne omstilling
En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danske virksomheder forventer en markant stigende efterspørgsel efter grønne løsninger frem mod 2025.

Efterspørgslen vil ske som følge af skærpede myndighedskrav til grønne offentlige indkøb samt nye rapporteringskrav i virksomheder og blandt finansielle aktører. Desuden forventer virksomhederne en fortsat øget bevidsthed om miljø- og klima blandt private forbrugere, som vil slå ud i ændrede indkøbs- og forbrugsvaner.

Den forventede stigende efterspørgsel betyder, at de fleste virksomheder allerede i dag har fokus på at gøre deres produkter og serviceydelser mere klimavenlige. 61 pct. af virksomhederne med produktsalg har i dag fokus på at gøre deres produkter mere klimavenlige. Det tilsvarende tal for virksomheder, som sælger serviceydelser, er 52 pct.

Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at:

• 71 pct. af virksomhederne med produktsalg forventer en stigende efterspørgsel på klimavenlige produkter, mens det tilsvarende tal for serviceydelser er 59 pct.

• Omstillingen til mere klimavenlige produkter og serviceydelser er mere udbredt i virksomheder, som forventer en stigende grøn efterspørgsel. Blandt virksomheder, som sælger produkter og forventer en stigende grøn efterspørgsel, har 76 pct. fokus på grøn omstilling i dag. Det tilsvarende tal for serviceydelser er 68 pct.

Tallene peger i retning af, at markedsmekanismerne virker: Virksomheder, der møder en større efterspørgsel på grønne løsninger, vil forsøge at møde denne stigende efterspørgsel med et større udbud

Omstillingen åbner nye muligheder for rådgivere
Den grønne omstilling bør få enhver rådgiver til at kridte skoene og indtænke den grønne omstilling som en integreret del af deres samlede rådgivning.

Typisk vil den rådgivning, som kunderne efterspørger, rette sig mod de ofte komplicerede og teknologibaserede serviceydelser, som understøtter kundernes produktion. Med et gennemgående grønt fokus på disse underliggende processer og værdikæder kan rådgiverne aktivt understøtte kundernes grønne omstilling.

”Rådgivningen kan handle om at tilrettelægge produktion, markedsføring eller distributionskanaler på en ny og mere bæredygtig måde. Rådgivere kan tilføre stor værdi ved fx at optimere energiforbrug, designe miljøvenlige arbejdsgange, udvikle grønne services eller tilrettelægge en professionel kommunikations- og salgsstrategi for grønne tiltag”, siger markedschef i Dansk Erhverv Louise Riisgaard.

Miljø- og klimarapportering bliver et stort marked
Når virksomheder produktudvikler for at blive mere bæredygtige, er det vigtigt, at effekten dokumenteres på en troværdig måde. Ellers er risikoen for green washing overhængende. Det er ikke blot til skade for miljøet. Det udgør også en overhængende risiko for virksomhedens omdømme.

Omvendt gælder, at når miljø- og klimarapportering imødekommer en reel efterspørgsel efter grønne løsninger, understøtter det virksomhedernes kerneforretning og bliver et direkte incitament til handling.

”Rådgivere kan hjælpe virksomheder med at opgøre og rapportere om deres miljø- og klimaindsatser, og det er en form for hjælp, som ganske givet er tiltagende vigtig. Alt i sol og måne peger på, at både kunder og myndigheder i de kommende år vil stille flere krav til virksomhedernes rapportering om effekten af deres miljø- og klimaindsatser. Samtidig vil troværdig dokumentation blive en tiltagende vigtig konkurrenceparameter”, siger Louise Riisgaard.

Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at:

• 57 pct. af de virksomheder, som foretager virksomhedsrapportering på klimaparametre i dag, ser særligt dokumentation af klimaperformance som en fordel, når det bidrager til markedsføring af produkter og serviceydelser. 53 pct. ser det også som en fordel for virksomhedens generelle kommunikation.

• 37 pct. af de virksomheder, som foretager virksomhedsrapportering på klimaparametre i dag, ser det også som en fordel i dialogen med større private kunder. Stort set samme andel (36 pct.) fremhæver også fordele ved klimarapportering, når virksomheden byder på offentlige opgaver.

Dansk Erhverv arbejder aktivt for udvikling af fælles opgørelses- og rapporteringsmetoder i danske virksomheder og danske offentlige myndigheder. Læs mere her.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Louise Riisgaard

Markedschef
Medarbejderprofil