Gemt

Sådan beregner du om virksomheden skal have en arbejdsmiljøorganisation

18. maj 2021

Virksomheder med mindst 10 ansatte har pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Men ikke alle ansatte skal regnes med.

Arbejdstilsynet har sendt et brev ud til en lang række danske virksomheder med overskriften ”Har I den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation?”

I brevet anfører tilsynet, at CVR-registret viser, at virksomheden har 10 eller flere ansatte. Derfor har virksomheden pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation.

”Det er imidlertid ikke oplysningerne i CVR-registret, der afgør, om virksomhederne skal etablere en arbejdsmiljøorganisation,” siger chefkonsulent Trine Lykke Loughran, Dansk Erhverv.

Som udgangspunkt har alle virksomheder med mindst 10 ansatte ganske rigtigt pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Men på kontorer og i butikker skal kun ansatte, der er beskæftiget mindst 10 timer om ugen, tælle med i opgørelsen. Timeantallet for den enkelte ansatte skal beregnes som et gennemsnit over 3 måneder.

Heller ikke arbejdsledere skal indgå i opgørelsen af antal ansatte.

Kontakt Dansk Erhverv Arbejdsmiljø, hvis du er i tvivl om, hvordan du opgør antallet af ansatte i din virksomhed.

Kontakt os

Arbejdsmiljø

Trine Lykke Loughran

Chefkonsulent