Gemt

Sådan søger du tilskud i kompetencefonden

07. september 2022

Som medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) kan du gennem kompetencefonden søge om tilskud til et eller flere kurser, hvis din medarbejder har været på efter- eller videreuddannelse. Det er en betingelse for at kunne søge tilskud, at din virksomhed er omfattet af Metaloverenskomsten mellem ABAF og Dansk Metal.


Hvad giver kompetencefonden tilskud til?

Du kan ansøge om tilskud til betaling af kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab. Løntab dækkes med op til 85 %. Der gives tilskud, så længe der er midler til rådighed i fonden. Tilskud gives dog ikke til obligatoriske kurser.

Hvilke uddannelser kan du søge tilskud til?

 • Uddannelser på grundlæggende og videregående niveau og
 • almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på, at uddannelsen skal være til gavn for medarbejderens beskæftigelsesmuligheder, at den skal tilgodese virksomhedens konkurrenceevne, og at den skal være fagligt relevant i forhold til medarbejderens beskæftigelses- og uddannelsessituation, overenskomstens område samt nært beslægtede områder.

Der kan søges tilskud til en lang række kurser. Her et par eksempler på de mest populære kurser, som der gives tilskud til:

 • Autotekniker
 • El og hybrid biler
 • ILT – body repair – plastic repair
 • Introduktion af køretøjsmodeller
 • Commonrail motorstyring
 • Kontrol og fejlfinding på netværkssystemer
 • Karosseriuddannelsen
 • Måleteknik og avanceret fejlfinding
 • Måleteknik ved simpel fejlfinding
 • PSA mekaniker opfølgning
 • Sikkerhedshåndtering af eldrevne og hybrid køretøjsmodeller


Hvad skal opfyldes, før der kan ansøges?

 • Medarbejderen skal have mindst seks måneders anciennitet på kursustidspunktet. Lærlinge skal have mindst ni måneders anciennitet.
 • Virksomheden må ikke udbetale den sædvanlige løn til medarbejderen eller lærlingen under uddannelsen.
 • Uddannelsen må ikke vare længere end 2 uger pr. år.

Hvordan ansøger du?

Mekanikere
Hvis du ønsker af søge om tilskud til mekanikere mv. der er omfattet at METAL overenskomsten. Gå ind på vores hjemmeside under Dansk Metal, og rul længere ned på siden, hvor du vil finde ansøgningsformularen.

Når ansøgningen er modtaget, vil du inden for ca. 14 dage modtage svar på din ansøgning.

Autolakerer
Ønsker du at søge tilskud for autolakerer hos Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond (MALKOM), skal du følge dette link og klikke på ”MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond”.

Ansøgningerne til MALKOM administreres hos Pension Danmark.

Kontoransatte
Ønsker du at søge om tilskud for kontoransatte som er omfattet af HK-funktionær overenskomsten, skal dette ske via Kompetencefonde.dk.

Læs mere om, hvordan du ansøger her.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen mv., er du velkommen til at skrive til os på kompetencefondene@danskerhverv.dk.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Casper Burlin

Chefkonsulent
Arbejds- og ansættelsesret H/T

William Vegenfeldt

Juridisk konsulent
Medarbejderprofil
Arbejds- og ansættelsesret H/T

Mads Willer Skytte

Advokatfuldmægtig