Gemt

Sagligt at opsige medarbejdervalgt suppleant til bestyrelsen

06. maj 2021

En virksomhed var nødt til at opsige flere medarbejdere på grund af dårlige resultater, heriblandt en leder, der var valgt af medarbejderne som suppleant til selskabets bestyrelse. Lederen mente, at han var beskyttet efter overenskomstens tillidsmandsregler. Byretten nåede frem til, at lederen ikke havde bevist, at overenskomstens regler var gældende for ham.   

Reglerne kort
Medarbejdervalgte repræsentanter til selskabets bestyrelse og de valgte suppleanter er beskyttet mod opsigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Det afgørende er derfor, om der er en overenskomst inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område, og om der i overenskomsten er en videregående beskyttelse mod opsigelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af tilsvarende regler.   

Leder eller medarbejder?
I den konkrete sag havde medarbejderne valgt en leder for it-afdelingen som suppleant til bestyrelsen. Kort tid efter valget var virksomheden nødsaget til at opsige en række medarbejdere, heriblandt lederen. Lederen mente, at han var beskyttet mod afskedigelse efter tillidsmandsreglerne i Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, fordi han udførte arbejde, der var omfattet af overenskomsten. Virksomheden mente derimod ikke, at lederen var omfattet af overenskomsten, idet han var ansat som leder og udførte ledelsesarbejde. Virksomheden henviste til overenskomsten, hvoraf det fremgår, at den ikke omfatter medarbejdere, der indtager ledende stillinger.

Lederen fastholdt sit krav og anlagde en retssag mod virksomheden med krav om en godtgørelse på seks måneders løn. Under sagen blev det forklaret, at lederen havde ansvaret for it-afdelingen, og han kom fra en lederstilling i et andet selskab. Herudover forklarede lederen, at han i vid udstrækning uddelegerede arbejdsopgaverne til afdelingens medarbejdere.   

Byrettens afgørelsen
Byretten nåede frem til, at lederen udførte ledelsesopgaver og havde ansvar for personale, økonomi og resultater. Efter en samlet bedømmelse fandt retten derfor, at lederen ikke havde bevist, at han var omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service. Opsigelsen skulle derfor ikke vurderes efter overenskomstens tillidsmandsregler, men i stedet efter funktionærlovens regler. Her fandt retten, at opsigelsen var saglig, hvorfor lederen heller ikke havde ret til en godtgørelse i henhold til funktionærloven.

Dansk Erhverv bemærker
Dansk Erhverv er tilfreds med afgørelsen, der er i overensstemmelse med tidligere retspraksis.

Afgørelsen illustrerer dog, at virksomhederne i forbindelse med opsigelser skal være opmærksomme på, om en berørt medarbejder er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller suppleant for et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og om der i givet fald er en overenskomst inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Dansk Erhverv anbefaler derfor medlemsvirksomhederne at kontakte os, inden der træffes afgørelse om opsigelse eller bortvisning af medarbejdervalgt bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Dansk Erhverv repræsenterede virksomheden under retssagen.

Kontakt os