Gemt

Vigtig ny politisk aftale om life science-strategi

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har netop indgået en aftale om den nye life science-strategi. ”Strategien er gået fra god til endnu bedre,” siger Brian Mikkelsen.

20. maj 2021

Life science-branchen er i dag en regulær vækstmotor for dansk økonomi, og står i dag for hele 22 pct. af den danske vareeksport. Dansk Erhvervs analyser viser, at vi i et højvækstscenarie samlet kan hæve eksporten med hele 613 mia. kr. frem mod 2030. Det sætter en streg under, at vi kan leve af sundhed i Danmark. Derfor er det også positivt, at der nu endeligt er indgået en politisk aftale om den life science-strategi, som regeringen fremlagde for en måned siden.  

”Med den her politiske aftale er en god strategi blevet endnu bedre. Det er et udtryk for rettidig omhu, at et så bredt flertal af Folketingets partier nu har indgået en aftale om at forbedre rammevilkårene for dansk life science. Det siger noget om, at der er politisk forståelse for branchens betydning for Danmark, og at branchen også er med til at fremtidssikre finansieringen af vores velfærdssamfund. Vækst og velfærd går hånd i hånd. Med de her 38 initiativer, styrker vi potentialet for at branchen kan blive en endnu vigtigere dansk styrkeposition,” siger Brian Mikkelsen.

Med den nye aftale er der opnået bred politisk opbakning til initiativer, som ifølge Dansk Erhverv vil bidrage markant til at styrke rammevilkårene for dansk life science, også i udlandet.  

Læs mere: Life science i verdensklasse 

”Vi er meget tilfredse med at strategien anerkender værdien af hjemmemarkedet, som er vigtigt for de danske life science-virksomheder, når de skal ud på eksportmarkederne. I den forbindelse er det også positivt, at strategien har så stort internationalt udsyn. Derudover er der jo et markant fokus på sundhedsdata, som er en unik dansk styrkeposition, og klinisk forskning, hvor der er afsat endnu flere midler til delestillinger, som giver bedre muligheder for sundhedspersonale til at forske – det er med til at gøre Danmark til et attraktivt life science-land,” siger Brian Mikkelsen.

Vigtigt med stort fokus på kroniske sygdomme
Med strategien vedtages desuden en taskforce for kroniske sygdomme, og det vækker stor begejstring hos Dansk Erhverv.  

”Vi er glade for, at der bliver lavet en taskforce målrettet kroniske sygdomme, som både fylder meget i dansk life science, og er et område, vi som samfund også bliver nødt til at prioritere højere. Vi anerkender at der med aftalen er afsat ekstra midler til taskforcen, og håber arbejdet vil munde ud i en egentlig kronikerplan for de store kroniske sygdomme,” siger Brian Mikkelsen.  

Med strategien er der også lagt op til et styrket fokus på innovative indkøb og nye afregningsmodeller, og det er ubetinget positivt for både patienterne og life science-branchen. Dansk Erhverv havde dog gerne set, at den tilgang blev bredt endnu mere ud.  

”I strategien er der et stort fokus på innovative indkøb af medicinsk udstyr, sundhedsapps, osv. og vi er glade for at der er afsat flere penge til puljen for innovative indkøb. Vi bakker også op om, at man nu også vil kigge på, om puljen kan understøtte indkøb på lægemiddelområdet. Størstedelen af de indkøb der foretages, er medicin, og her er indkøbsmodellerne i vid udstrækning håbløst umoderne. I fremtidens sundhedsløsninger hænger medtech, medicin og digitale løsninger sammen, og derfor havde vi gerne set endnu større ambitioner om nye afregningsmodeller og innovative indkøb på medicinområdet,” siger Brian Mikkelsen.  

Selvom strategien og den politiske aftale er god, er der dog også dele, der kunne have været endnu bedre, mener Dansk Erhverv.  

”Danske patienter skal have adgang til den bedste behandling og de mest innovative lægemidler. Derfor havde vi håbet, at man med aftalen ville igangsætte et analysearbejde for en revision og modernisering af medicintilskudsnævnet. Det system vi har i dag, er håbløst umoderne, og vi mener, at man med inddragelse af både patienterne, sundhedspersonale og virksomhederne bør igangsætte et fælles arbejde om at komme med konkrete anbefalinger til en revision af tilskudssystemet, hvor særligt indførsel af nye aftalemodeller skal være en bunden opgave. Det vil både styrke vores danske hjemmemarked, og patienternes adgang til den bedste behandling,” siger Brian Mikkelsen.  

Starten af life science-fødekæden er en forudsætning for fortsat vækst 
Hvis vi skal skabe nye, store væksteventyr i den danske life science-branche, er en af forudsætningerne, at der er gode rammer for start-ups. Derfor er Dansk Erhverv også tilfredse med, at der er afsat midler til at afdække efterspørgslen efter forskningslitteratur blandt start-ups og SMV’er i Danmark, med henblik på at beslutte et egentligt initiativ.  

”Rammerne for de små biotek start-ups er helt afgørende for vores evne til at skabe nye væksteventyr indenfor life science, og derfor er det også positivt, at den gruppe bliver husket i strategien. Ideelt havde vi håbet på en fuld afskaffelse af fantomskatten, som ikke er ret dyrt, men som vil gøre en kæmpe forskel for de små virksomheder, og som vil betyde at flere biotekvirksomheder vil finde Danmark attraktiv,” siger Brian Mikkelsen.  

Det er desuden positivt at der nedsættes et Life Science-råd, som bl.a. også skal se på, hvordan rammevilkårene for iværksætteri og risikovillig kapital inden for life science kan styrkes yderligere.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Laura Duus Dahlin

Chefkonsulent
Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil