Gemt

Voksende behov for digitale kompetencer i engroshandlen

25. maj 2021

Ny rapport lavet af HBS Economics for Dansk Erhverv viser, at efterspørgslen efter digitale kompetencer i engrosbranchen er stigende. Stigningen skal ses i lyset af, at engrosbranchen har markant flere digitale kompetencer sammenlignet med resten af det private arbejdsmarked.

Engrosvirksomheder har et markant behov for at rekruttere digitale kompetencer. En ny rapport lavet af HBS Economics for Dansk Erhverv viser, at der efterspørges avancerede digitale kompetencer i mere end 4 ud af 10 jobopslag i engrosbranchen. Det er en stigning på ca. 33 procent siden 2010.

Analysen har afdækket behovet for digitale kompetencer for de 6 hyppigste jobprofiler i branchen. For alle jobprofiler gælder det, at behovet for digitale integratorer er højere i engrosbranchen end på det øvrige private arbejdsmarked. Særligt for salgs- og marketingskonsulenten, kontormedarbejderen og lederen stiger efterspørgslen efter digitale kompetencer. Helt præcist er efterspørgslen steget med hhv. 80 pct., 61 pct. og 56 pct. siden 2010.

Strategisk anvendelse af data
Stigningen i behovet for digitale kompetencer skyldes primært en øget efterspørgsel efter såkaldte digitale integratorer, der formår at kombinere nye digitale værktøjer med høj faglig viden. Digitale integratorer binder ny digital teknologi sammen med udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsudvikling.

Engrosvirksomhederne udtrykker et stort behov for medarbejdere, der kan bruge digitale værktøjer og anvende data strategisk. På tværs af jobprofiler beskriver engrosvirksomhederne, at de har et stigende behov for medarbejdere, som kan integrere digitale værktøjer i hele branchens værdikæde – fra markedsføring til salg og leverancer. Konkret ønsker man medarbejdere, der kan digitalisere markedsføring og salget samt anvende data strategisk. Fx ved at udnytte og videreudvikle de data, der ligger i virksomhedens økonomistyringssystemer.

Læs hele rapporten her, der også dykker ned i, hvilke konkrete digitale kompetencer der hhv. efterspørges hos ledere, kontormedarbejdere, logistikkoordinatorer, forretningsudviklere, økonomiarbejdere og salgs- og marketingskonsulenter: Digitale kompetencer i engrosbranchen (danskerhverv.dk).

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil