Gemt

Yngre konsulenter til rådgivervirksomheder: Udvis samfundsansvar

Når den yngre generation af konsulenter træder ind ad dørene i rådgivervirksomhederne rundt om i landet, er det med en klar og tydelig forventning til virksomhederne: Tag ansvar for det samfund, man er en del af.

Nyhed

19. maj 2021

»Hvordan arbejder I med CO2-reduktion?«
En analyse fra Dansk Erhverv viser, at forventningspresset for at udvise samfundsansvar i særlig grad kommer fra rådgivervirksomhedernes egne medarbejdere. Det er en virkelighed, som man hos Deloitte og Bain & Company kan nikke genkendende til.

”Der er sket et tydeligt skift. Vores medarbejdere forventer i stigende grad, at vi som arbejdsplads tager ansvar og gør en positiv forskel for det samfund, vi er en del af.”, lyder det fra Camilla Kruse, der er People & Purpose Leader hos Deloitte.

Deloitte har fx oplevet, at nye medarbejdere på første arbejdsdag har stillet spørgsmål til ledelsen om, hvordan de arbejder med CO2-reduktion. Tilsvarende forventninger møder man hos ledelsen i Bain & Company.

”Den yngre generation har en klar forventning om, at vi som virksomhed arbejder aktivt med bæredygtighed, både i forhold til den verden, vi lever i, og den måde vi arbejder på – internt og med vores kunder.”, fortæller Managing Partner Hans Henrik Beck og mener, at det i dag er en selvfølge for de fleste, at samfundsansvar, bæredygtighed og grøn omstilling står højt på dagsordenen hos enhver virksomhed.

Forventninger stiller nye krav til medarbejderinvolvering
De stigende forventninger fra den yngre generation af konsulenter finder ikke kun sted i Danmark. Fx viser Deloittes årlige millennial-undersøgelse, at der på tværs af lande er en stigende bekymring om klimaforandringerne blandt de yngre generationer og ikke mindst et stigende ønske til, at virksomheder bør gøre mere.

For Bain & Company har man i flere år arbejdet på at imødekomme de stigende forventninger. Blandet andet har man forpligtet sig på at investere mere end en milliard dollars i pro bono arbejde inden for uddannelse, økonomisk udvikling, klima og social retfærdighed. Men det stiller nye krav til medarbejderinvolvering, fortæller Hans Henrik Beck:

”Co-creation er kodeordet. Mange af vores initiativer er drevet af vores konsulenter. Vi har et nordisk projekt ved navn ”Best place to work”, der drives af vores forskellige peer groups i et samarbejde på tværs af anciennitet, og som indeholder en lang række initiativer til at gøre Bain Nordics til en bedre arbejdsplads. I forhold til grøn omstilling har vi eksempelvis ”green teams” på hvert kontor, som arbejder på at mindske vores klimaaftryk, lige fra travel policy til madspild i vores kantiner.”

Hos Deloitte arbejder man målrettet med FNs verdensmål for at imødekomme de stigende forventninger til virksomheden. I det arbejde spiller medarbejderinvolvering også en central rolle.

”Vi har defineret mål for den forskel, vi ønsker at gøre for samfundet. På globalt plan har vi sat det mål at gøre en positiv forskel for 100 millioner mennesker via opkvalificering. Dette bidrager Deloitte i Danmark også til. Dertil får vores medarbejdere berøring med en lang række metoder og perspektiver indenfor bæredygtighed,” siger Camilla Kruse og fortæller, at de blandt andet kan deltage i initiativer, der skal nedbringe Deloittes egen CO2-udledning, ligesom deres kompetencer udvikles, så de bedst muligt kan hjælpe kunderne med fx at integrere klimamål eller ansvarlige indkøbsprocesser.

En karriere i rådgiverbranchen skal også være bæredygtig
De fleste tænker straks på et meget højt tempo og arbejdspres, når samtalen falder på en karriere i rådgiverbranchen. Det er et billede, som den yngre generation af konsulenter i høj grad er med til at udfordre hos både Bain & Company og Deloitte.

”Vi arbejder målrettet med at skabe en bæredygtig arbejdsplads på både kort og lang sigt. Det er vigtigt, at en karriere kan udvikle sig, så den matcher der, hvor man er i livet. Vi er bestemt ikke i mål endnu, og det er derfor afgørende for os, at de yngre generationer udfordrer os med deres perspektiver, idéer og behov. Det hjælper os til at tænke i nye baner og fortsat udvikle os som arbejdsplads”, siger Hans Henrik Beck.

Det samme gælder for Deloitte, der også indretter sig efter de yngre generationers mere værdibaserede karrierevalg, fortæller Camilla Kruse:
” Vores erfaring og research viser, at de yngre generationer i højere grad end tidligere træffer værdibaserede valg om deres arbejdsliv, og klimaforandringerne er blandt Millennials’ og Generation Z’ernes absolut største bekymringer. Vi sætter ofte projektteams op på tværs af vores afdelinger, så medarbejderne møder andre metoder og perspektiver indenfor bæredygtighed. Jeg er ikke i tvivl om, at det er med til at motivere, udvikle og fastholde vores dygtige talenter.”.

Kontakt os

Regional Erhvervsudvikling

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil