Gemt

Dansk Erhverv klar med eksporttiltag

26. marts 2021

Som en del af en stor stimulipakke kommer Dansk Erhverv nu med en række forslag, der skal få Danmark tilbage på verdenskortet.

Corona-krisen har medført store tilbageslag for mange af vores vigtigste eksportmarkeder. Usikkerhed, protektionisme, svigtende forsyningskæder og så videre svækker eksporterhvervenes muligheder for at planlægge. Men der er også muligheder og potentielle gevinster.

”Det er på den baggrund, at vi nu kommer med en række forslag, der understøtter dansk eksport på kort sigt, og som samtidig stiller eksporterhvervet stærkere efter krisen. Først og fremmest skal vi have coronapas-aftaler med de vigtigste samhandelspartnere. Der skal være fælles europæisk fodslag, så det indre marked igen reelt bliver et hjemmemarked for danske virksomheder. Ideelt finder regeringen en løsning i WHO-regi, så hele verden igen i langt højere grad bliver åben,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Oprustning på eksportmarkeder
Et andet forslag er, at danske virksomheder skal rustes til at være first movers, og hurtigst muligt gennemføre eksportfremstød.

”Verden venter ikke. Rundt omkring i Europa, i USA og i resten af verden bliver der søsat massive hjælpepakker målrettet blandt andet grøn og digital omstilling. Vores ambassader skal allerede nu bane vejen for, at danske virksomheder kan vinde de mange nye udbud. Der skal samarbejdes med myndigheder og indgås lokale alliancer. Sammen med ambassaderne skal vores virksomheder være first movers. Der er ingen tid at spilde,” understreger Brian Mikkelsen.

Derudover skal det sikres, at Udenrigsministeriets Trade Council i højere grad kan fungere som virksomhedernes forlængede arm rundt om i verden. Det kræver ambassadeansatte med de rette kompetencer. Der skal sikres nye veje til eksport for handelsvirksomheder, blandt andet inden for mode og tekstil, og importfremstød skal åbne for nye værdikæder.

Danmarks fjerdestørste eksporterhverv er sat 20 år tilbage
Turismen er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv, men corona-krisen har sat branchen 20 år tilbage. Siden pandemien ramte i februar 2020, har oplevelsesøkonomien mistet 55,7 milliarder kr. i omsætning sammenlignet med de samme måneder inden krisen. Det samme er de underleverandører, som er en del af værdikæden til turisme- og oplevelsesbranchen.

Dansk Erhverv har allerede i starten af marts spillet en række konkrete initiativer ind til regeringens forhandlinger om genstarts- og eksportreserven, der skal styrke rammevilkårene for eksporterhvervene på længere sigt: Læs her.

I Dansk Erhvervs stimulipakke indgår en række yderligere forslag, der skal sætte gang i dansk eksport på den korte bane.

Corona-pas bør have høj prioritet
Regeringen bør bakke op om arbejdet i EU med at finde fælleseuropæisk fodslag om corona-passet og indgå aftaler om corona-pas med de vigtigste samhandelspartnere.

Danmark som first grøn og digital movers på eksportmarkederne
I Europa, USA og resten af verden afsættes der massive hjælpepakker blandt andet målrettet grøn og digital omstilling. Danske virksomheder skal rustes til at være first movers og hurtigst muligt gennemføre eksportfremstød.

“Boots-on-the ground” på eksportmarkederne
De danske virksomheder har mere end nogensinde brug for, at Udenrigsministeriets Trade Council kan agere boots-on-the-ground for danske virksomheder, for eksempel ved at være virksomhedens forlængede arm. Ikke mindst i regulerede sektorer som life science, energi og biosolutions skal det være en klar prioritet at rekruttere medarbejdere med indgående forståelse for sektoren.

Ambassaderne skal matche handelsvirksomhedernes behov
Der er behov for et særligt fokus på at udvikle Trade Councils ydelser, så de matcher handelsvirksomhedernes behov. Der skal større fokus på at udnytte nye markedsmuligheder på de store platforme, B2B-fremstød og nye digitale værktøjer.

Importfremstød skal åbne for nye værdikæder
Import af råvarer og komponenter er grundlaget for store dele af Danmarks eksport. Men blandt Dansk Erhvervs medlemmer oplever 65 procent af importvirksomhederne, at det er blevet sværere at importere de varer og serviceydelser, de er afhængige af. Der bør derfor afsættes midler til en pulje med henblik på at fremme danske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed i forbindelse med import og sourcing.

Luk grænsen op
På kort sigt er krumtappen for både turisme og de øvrige eksporterhverv at genåbne grænsen ved brug af blandt andet corona-pas og test. Danmark bør åbnes helt for indrejse fra den 1. juni 2021.

Flere internationale kongresser og sportsevents til Danmark
Danmarks markedsandel af internationale kongresser og sportsevents kan øges, for det har i en årrække været en af Danmarks styrkepositioner.

Læs mere om eksporttiltagene i Dansk Erhvervs stimulipakke her.

 

Kontakt os