Gemt

De åbne skattelister forvrænger

11. marts 2021

Skatteministeriet har igen i år fremlagt danske virksomheders skattepapirer for offentligheden. Men de åbne skattelister viser kun en del af det faktiske billede og bidrager dermed til at forvrænge fremfor at nuancere debatten, lyder det fra Dansk Erhverv.

Hvem betaler hvad i skat? Det viser de åbne skattelister, som skatteministeren netop har fremlagt. Hvad kan man så bruge de oplysninger til? Ikke ret meget.

”Medieinteressen plejer at være pæn, når Skatteministeriet kommer med listen over, hvad danske virksomheder betaler eller ikke betaler i skat. Problemet er bare, at det endelige tal kan dække over mange forhold. Hvis en virksomhed for eksempel investerer meget i nyt udstyr et år, så betaler virksomheden måske ikke alverdens i skat det pågældende år. Det er ikke det samme som, at virksomheden ikke bidrager til samfundet. Investering i nyt udstyr er ofte lig med, at der skal ansættes flere, og det at skabe jobs er i høj grad at bidrage til samfundet. Det er bare et eksempel. Derfor er det en træls tradition, at virksomheder, der så absolut bidrager og betaler den skat, som de skal, kan risikere uberettiget at få ørerne i mediemaskinen,” siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

En digital gabestok
Jacob Ravn understreger, at de åbne skattelister ingen betydning har i forhold til skattemyndighedernes arbejde.

”Skattemyndighederne har allerede al viden og alle redskaber til rådighed i forhold til at sikre, at virksomhederne betaler den skat, som de skal. Det er altså ikke det, som er formålet med de åbne skattelister. Og vi ved erfaringsmæssigt, at listerne typisk skaber en del polemik i pressen, hvor det nogle gange kan se ud som om, at lovlydige virksomheder overtræder landets love. Dermed fungerer listerne som en slags digital gabestok, som virksomhederne så uforvarende kan havne i. Sådan en urimelighed burde ikke findes i 2020,” siger Jacob Ravn.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil