Gemt

Endnu en forlængelse af de midlertidige dagpengeordninger

Dansk Erhverv | Personale - 26. marts 2021

Folketinget vedtog den 23. marts 2021 endnu en forlængelse af ordningerne om midlertidig ret til barselsdagpenge efter barselsloven ved pasning af børn som følge af covid-19, ret til refusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderens fravær er begrundet i covid-19, og sygedagpengeadgang til særligt udsatte og pårørende.


Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn

Loven giver mulighed for, at forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19, kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet kan komme i institution eller skole. Ordningen gælder nu frem til den 30. juni 2021, og er forsat maksimeret til 10 dages dagpenge pr. barn.

Dansk Erhverv har tidligere skrevet om ordningen. Beskrivelsen og de nærmere betingelser kan se her: Forlængelse af midlertidige dagpengeordninger i forbindelse med corona (danskerhverv.dk)

Arbejdsgivers ret til refusion fra første fraværsdag
Loven giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens første fraværsdag, hvis medarbejderens fravær er begrundet i covid-19. Loven indebærer, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage bliver suspenderet. Denne ret er nu forlænget frem til 30. juni 2021.

De nærmere betingelser er uddybet her: Sygedagpengerefusion (danskerhverv.dk) 

Sygedagpenge til særligt udsatte og pårørende
Ordningen om sygedagpenge til medarbejdere, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og pårørende til disse er også forlænget til den 30. juni 2021. Ordningen er gældende for medarbejdere og pårørende, der ikke kan arbejde hjemmefra.

Du kan læse mere om ordningen her: Ny hastelov om særlige risikogrupper (danskerhverv.dk)