Gemt

Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsvejledning er blevet opdateret

30. marts 2021

Vejledning om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer er efter ønsker fra branchen blevet opdateret med forenklinger og sproglige præciseringer.

Vejledningen beskriver reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra forbrugere. Den giver svar på, hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal informere forbrugere om farlige fødevarer, foder eller fødevarekontaktmaterialer, hvornår virksomheden kan overveje, om en fødevare kan bruges til andre formål, og den giver eksempler på, hvordan reglerne overholdes i praksis.

Ud over en sproglig gennemgang og diverse mindre rettelser er der lavet følgende ændringer:

  • Præcisering af at virksomheder skal informere forbrugere på den mest effektive måde, som ikke nødvendigvis er via pressemeddelelse (afsnit 18.1).
  • Retningslinjer og vejledning for tilbagetrækning på foderområdet er præciseret (afsnit 4, 7 og 13.).
  • Sproglige præciseringer med henblik på at sikre virksomhedernes retssikkerhed.
  • Bedre beskrivelse af at virksomheder ved mulig tilbagetrækning skal tænke proportionelt i forhold til alvorlighed og omfang, så sikkerhedsniveauet opretholdes uden for stort madspild.
  • Indsat eksempler på ulovligt foder, herunder foder til drøvtyggere med indhold af animalsk protein.
  • ”WebAlert” er ændret til ”nyhed”.
  • Generelt indsat flere eksempler.

Læs nyhed om Vejledning om tilbagetrækning af farlige fødevarer har fået et facelift på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs Tilbagetrækningsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor den findes både i en søgevenlig elektronisk udgave og som pdf.

 

Kontakt os

Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent