Gemt

Genåbning – og grænseåbning

10. marts 2021

Dansk Erhvervs plan for genåbning spillede op mod vurderingerne fra regeringens faglige referencegruppe, hvor grænseåbninger ikke var med. Dansk Erhverv ønsker, at regeringen præsenterer en genåbningsplan og en genåbningsdato for ferierejser ind og ud af landet.

Plan for feriehusturismen – kontrolleret åbning pr. 1. april 2021
Dansk Erhverv ønsker i samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening en kontrolleret grænseåbning for de lande, der også har styr på smitten.

Ophold i et sommerhus er sikkert og trygt og erfaringerne fra det seneste år viser ingen smittespredning i.f.m feriehusturisme. Især tyske gæster er afgørende for branchen. Feriehusophold bør komme på listen over anerkendelsesværdige formål, og give adgang til Danmark uden karantænekrav, hvis gæsterne kan fremvise dokumentation i form af enten en vaccination, en negativ test eller antistoffer i kroppen.

Plan for rejsebranchen – kontrolleret åbning pr. 1. april 2021
Dansk Erhverv foreslår i samarbejde med Rejsearrangører i Danmark, RID, og Danmarks Rejsebureauforening, DRF, en forsigtig genåbning efter påske. En dato for genåbning er afgørende for både virksomhedernes planlægning og for de mange danskere, som er i tvivl om, hvordan og hvor de skal tilbringe deres sommer.

Dansk Erhverv bakker op om DRF og RiDs to principper for genåbning og vil opfordre til, at der udarbejdes en faseopdelt genåbningsplan for rejser baseret på følgende:

1) Det individbaserede princip, hvor danskere, som er vaccineret, og som kan dokumentere dette via et coronapas, bør kunne rejse til udlandet. Med coronapasset som en 3-delt løsning (vaccine, test, antistoffer) kan alle borgere drage nytte af et coronapas - også de gravide, ammende, unge under 16 år samt borgere, som ikke kan eller ønsker at lade sig vaccinere.

Der lægges her op til et rejsevejledningsmæssigt paradigmeskift, hvor der i højere grad fokuseres på andre elementer end smitteforholdene på rejsemålet. Nemlig på den enkelte rejsendes sandsynlighed for at blive smittet og viderebringe virus til andre.

Her synes det ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt forsvarligt at lade vaccinerede danskere rejse til udlandet, da der synes at være evidens for, at vaccinerede personer hverken kan blive smittet eller overføre smitte til andre.

2) Det landebaserede princip – 1:1 princippet. Når der lukkes op for, at udlændinge fra specifikke lande kan rejse ind i Danmark, bør danskerne også kunne rejse til de pågældende lande.

Dette princip om gensidighed bør være den ene mulighed for, at danskerne kan rejse til de lande og regioner, hvor smittesituationen og vaccinationsudbredelsen betinger en åbning i forhold til indrejse i Danmark.

Ovennævnte to principper skal ses som samvirkende alternativer, således at rejser til udlandet muliggøres, såfremt forudsætningerne i blot ét af principperne er opfyldt.