Gemt

Genåbning af dele af detailhandlen

Fra mandag den 1. marts åbner dele af detailhandlen igen i hele landet. Udvalgsvarebutikker under 5000 kvm. genåbnes med skærpede kvadratmeterkrav, mens udvalgsvarebutikker over 5000 kvm. må holde åbent for et meget begrænset antal kunder med tidsbestilling.

01. marts 2021

Genåbning af dele af detailhandlen og skærpede kvadratmeterkrav
Dele af detailhandlen er genåbnet den 1. marts 2021, der gælder følgende:

 • Udvalgsvarebutikker under 2.000 kvm. må tillade adgang for 1 kunde per 10 kvm., hvortil der er offentlig adgang.
 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 kvm. må tillade adgang for 1 kunde per 20 kvm., hvortil der er offentlig adgang.
 • Udvalgsvarebutikker over 5.000 kvm. må holde åbent for kunder med tidsbestilling, uanset om kunderne ønsker at kigge, købe, returnere eller indlevere til reparation. I disse butikker må der tillades adgang for 1 kunde per 250 kvm., hvortil der er offentlig adgang.
 • De nye skærpede kvadratmeterkrav gælder IKKE for dagligvarebutikker, som fortsat skal leve op til kvadratmeterkravene fra januar 2021.
 • Storcentre, stormagasiner, arkader osv. bliver IKKE betragtet som udvalgsvarebutikker, og er derfor fortsat tvangslukkede, uanset om de er over eller under 5.000 kvm. De må dog fortsat holde åbent for ”click&collect”.
 • Udvalgsvarebutikker beliggende i et storcenter må dog gerne holde åbent, hvis de har egen indgang fra gaden, og hvis eventuelle ind- og udgange fra butikken og direkte ind i centeret er låst af. I disse tilfælde gælder kvadratmeterkravene anført i pkt. 1-3.
 • Kravene til mundbind, håndhygiejne, skiltning mv., som var gældende i detailhandlen før tvangslukningen i december, gælder stadig. Se nedenfor for et overblik over skiltningskravene.
 • Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan påse, at reglerne overholdes, herunder kan de vejlede om reglerne.

Krav til skilte i detailhandlen
I detailhandlen skal følgende skilte sættes op ved indgangen:

 • Informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for.
 • Informationsmateriale om, at kunder og besøgende skal bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.
 • Informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • I dagligvarebutikker skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst 2 meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken. Det skal fremgå af informationsmaterialet, at effektiv afskærmning mellem kunderne indbyrdes og ansatte kan træde i stedet for opfordringen om at holde mindst 2 meters afstand. Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen
 • I butikker på 2.000 kvm. eller derover skal der ved indgangen til lokalerne skiltes med lokalets størrelse.
 • Find skiltene her.

Læs den seneste bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Og ændringsbekendtgørelsen dertil af 26. februar 2021, som regulerer genåbning og skærpede kvadratmeterkrav for dele af udvalgsvarehandlen.

Læs mere om krav og anbefalinger til butikker på virksomhedsguiden.dk og på coronasmitte.dk.

Kontakt os