Gemt

Godt med større kompensation

22. marts 2021

Dansk Erhverv ser med stor tilfredshed på de seneste kompensationsforbedringer, som politikerne er blevet enige om. Især forbedringerne for de såkaldte p-numre for virksomheder med flere lokaliteter.

Et bredt flertal i Folketinget, bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre, blev fredag den 19. marts 2021 enige om yderligere kompensation og støtte til de virksomheder og brancher, der er ramt af corona-restriktioner.

P-numre, omstillingsperioder og luftfartsstøtte
Dansk Erhverv glæder sig især over, at loftet for p-nummer kompensation løftes fra 1,5 millioner kr. til 13,3 millioner. Samtidig kan virksomhederne nu få 150.000 kr. pr. enhed pr. måned. P-nummer står for produktionsenhed og gælder for hver fysisk lokalitet, som en virksomhed driver.

I den politiske aftale indgår også, at der kommer omstillingsperioder på 7 dage for både kompensation og lønkompensation, når restriktioner ophæves. Det er også blevet mødt med stor tilfredshed hos Dansk Erhverv.

Desuden kan nævnes den såkaldte AOC-støtteordning for luftfarten, der genoptages med tilbagevirkende kraft. Ordningen bidrager til flyselskabernes lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabernes licens til erhvervsmæssig flyvning.

Klar forbedring af p-nummer ordningen
Sammenfattende til aftalen siger Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen:
”Mange erhverv og butikker er lukket på 4. måned. Derfor er det godt, at der kommer en klar forbedring af p-nummer-ordningen, så dækningen for blandt andet de lukkede butikker i storcentrene bliver bedre. Vi glæder os også over, at en omstillingsperiode nu gør det muligt at gøre sin forretning klar til genåbning, når restriktioner fjernes fra den ene dag til den anden. Det kommer dog lidt sent. Endelig er det godt, at man særskilt understøtter luftfarten for dens helt uundværlige medarbejdere. Det er en branche, der er meget kritisk, men samtidig enormt udfordret af corona-situationen.”

”Alt i alt er det gode forbedringer. Samtidig går tallene den rigtige vej, og foråret er også på vej. Virksomhederne og danskerne har vist, at vi kan være ansvarlige, holde afstand og blive testet," understreger Brian Mikkelsen.

Læs mere om den nye kompensationspakke her.

Justering af kompensationspakker til erhvervslivet

 • Forbedring af faste omkostninger light
  En række butikker i butikscentre og stormagasiner er fortsat tvangslukkede og kan søge kompensation via faste omkostninger light.
  Aftalepartierne er enige om at forbedre forholdene for butikkerne generelt, herunder restauranter og caféer, så de kan opnå 100 procent kompensation for de faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger op til 150.000 kr. pr. enhed pr. måned.
  Kompensationsloftet på 1,5 million kr. pr. virksomhed hæves til cirka 13,3 million kr. pr. virksomhed.
  Endelig kan Erhvervsstyrelsen kræve, at der skal foretages ekstern revision, når det vurderes nødvendigt, og kompensationsbeløbet overstiger 1 million kr. Justeringen gælder fra den 1. marts 2021 og frem.

 • Indførsel af omstillingsperiode på syv dage
  Kompensationsperioden forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel. Således sikres virksomhederne en "omstillingsperiode” på minimum syv dage, hvor de har mulighed for at modtage kompensation, selvom restriktionerne måtte være ophævet.

  For lønkompensationsordningen gælder også en syv dages omstillingsperiode.

 • Genindførsel af støtteordning for luftfartsselskaber
  AOC-støtteordningen for luftfartsbranchens kritiske medarbejdere genindføres med virkning fra den 1. januar 2021.

 • Justering af regler vedrørende indkomstloft for selvstændige mv.
  Justeringen for selvstændige, freelancere og kombinatører indebærer, at dem, der søger om kompensation for en periode, der starter tidligst den 9. december 2020 og slutter senest den 28. februar 2021, skal leve op til et krav om maksimalt at have 800.000 kr. i personlig indkomst enten i 2020 eller i 2021.

  For dem, der starter den 1. marts 2021 eller senere, vil kravet gælde for 2021. Dem, der startede før den 9. december 2020, vil fortsat skulle leve op til kravet i 2020 som hidtil.

 • Justering af kompensationsordning for kombinatører
  Beregninger for selvstændig erhvervsvirksomhed justeres med virkning fra og med den 9. december 2020.

 • Kompensation for dyrefoder
  Fremover kan foder til dyrehold uden for landbruget kompenseres. For eksempel til dyrehandlere, rideskoler, hundekenneler og cirkus.

Kilde: Den politiske aftaletekst