Gemt

Lønkompensation forlænges frem til foreløbig 30. juni 2021

29. marts 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge ordningen med lønkompensation til den 30. juni 2021. I mellemtiden skal der tages stilling til, hvordan lønkompensationen kan udfases efter den 1. juli.

De virksomheder, der er berettiget til lønkompensation for deres medarbejdere, får nu forlænget perioden med sikkerhedsnettet.

Den aftale om lønkompensation, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 14. januar 2021, forlænges til at gælde til og med den 30. juni 2021. Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen i januar.

Det sker i forlængelse af den rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, hvor et bredt politisk flertal blev enige om en gradvis genåbning af samfundet. Som følge heraf vil dele af erhvervslivet fortsat være ramt af restriktioner.

Regeringen og partierne bag genåbningsaftalen har desuden aftalt at nedsætte en økonomisk ekspertgruppe. Den skal komme med anbefalinger til, hvordan de forskellige kompensationsordninger kan udfases fra den 1. juli 2021 og frem. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at drøfte udfasningen af lønkompensationsordningen, når regeringens ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger senere på foråret.

Læs hele Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om den forlængede lønkompensation her.

Kontakt

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Marianne Bækgaard Nielsen

Souschef, advokat (H)
Medarbejderprofil