Gemt

Ny liste over sammensatte fødevarer der er undtaget grænsekontrol ved import

30. marts 2021

Fra slutningen af april gælder Kommissionens nye liste over sammensatte fødevarer, der er undtaget grænsekontrol ved import til EU.

En ny liste over sammensatte produkter undtaget fra grænsekontrol ved import til EU træder i kraft den 21. april 2021. Listen erstatter den tidligere liste i beslutning 2007/275/EC, hvorfor artikel 6 og bilag II deri slettes.

Den nye liste over sammensatte produkter undtaget fra grænsekontrol indeholder visse lav-risiko-fødevarer med lang holdbarhed, som fx kaffe, pasta og slik. Den fulde liste fremgår af bilaget til Kommissionens delegerede retsakt, som supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og ændrer Kommissionens beslutning 2007/275/EC.

Læs den delegerede retsakt (Ares(2021)72083) og tilhørende bilag (Ares(2021)72083) på Kommissionens hjemmeside: Food safety - composite food products exempt from official checks at EU borders (europa.eu).

Læs mere: 

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent
Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil