;
Gemt

Peberspray er ulovligt igen

03. marts 2021

Trygheden og sikkerheden i detailhandlen er øget. Nu skal man have tilladelse af politiet til at købe og bære peberspray. Har man købt en peberspray før den 1. februar 2021, skal man nu enten aflevere den til politiet inden den 31. marts 2021 eller søge om tilladelse til den. Siden 1. januar 2019 har det været lovligt at købe peberspray til selvforsvar i eget hjem.


Justitsministeren har gjort det forbudt for alle andre end særligt udsatte personer at købe og anvende peberspray. Den nye ændring trådte i kraft den 1. februar 2021. De hidtidige erfaringer viser, at peberspray i højere grad anvendes af kriminelle - og kun sjældent, som det egentlig var tiltænkt, ved selvforsvar mod røveri og overfald.

Dansk Erhverv er yderst tilfreds med forbuddet mod fri erhvervelse og besiddelse af peberspray. Dansk Erhverv ønsker, at det skal være trygt at være såvel kunde som ansat i en butik. En peberspray er et våben. Et våben kan anvendes til såvel forsvar som angreb. Flere våben i omløb øger usikkerheden og utrygheden i detailhandlen. I høringssvaret har Dansk Erhverv støttet op om forslaget om tilbagerulning af pebersprayordningen og deler regeringens opfattelse af, at muligheden for den enkelte borger for at bevæbne sig ikke skaber tryghed.

Tilbagerulningen af ordningen vanskeliggør muligheden for, at den enkelte borger kan købe en peberspray. Derudover mindskes risikoen for, at en kriminel, såsom en tyv eller røver, kan købe en peberspray og anvende den som et våben ved for eksempel et butikstyveri- eller røveri. Med tilbagerulningen øges trygheden og sikkerheden for de ansatte i detailhandlen.

Personer med særligt behov kan dog med tilladelse af politiet erhverve og besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder.

Du kan læse mere om peberspray på politiets hjemmeside her.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil