Gemt

Plan for genåbning af hele detailhandlen

10. marts 2021

Dansk Erhverv foreslår en plan for en genåbning, så den resterende del af detailhandelen i Danmark, dvs. de store butikker over 5.000 kvm, stormagasiner og centre mv., kan åbne den 15. marts. Planen er baseret på restriktioner og krav til bl.a. afstand, kvadratmeter og værnemidler, så sikkerhed og tryghed ikke sættes over styr. En genåbning er vigtig for at sikre trivsel, 33.000 arbejdspladser og omsætning – og meget konkret for at sikre butikkers overlevelse.

Der er netop igangsat en kontrolleret genåbning af Danmark baseret på udrulning af vacciner, en omfattende teststrategi og en løbende genåbning af erhvervs- og kulturlivet.

Dansk Erhverv har tydeligt og vedvarende opfordret myndighederne til at foretage og fremlægge beregninger vedrørende genåbning af butikker over 5.000 kvm, stormagasiner og -centre hurtigst muligt for at få dialog med branchen om nødvendige tilpasninger for en genåbning af alle butiksformater.

Der er brug for en konkret og robust plan for en kontrolleret genåbning af alle butikker på lavt blus, som baseres på generelle og transparente principper og krav til butikkerne, så vi bevæger os tilbage til en fuld åbning af alle butikker, samtidig med at vi undgår forvridning af konkurrencen, fx mellem butikker i centre, som pt. er tvangslukkede, og andre butikker uden for centre.

Dansk Erhverv mener, at der især er brug for;

 • At resten af detailhandlen åbnes den 15. marts under restriktioner.
 • At myndighederne foretager de sundhedsmæssige beregninger.
 • At restriktioner baseret på evidens, logik og transparens.
 • At sikre trivsel, 33.000 arbejdspladser og hindre konkurser.

Påsken falder i år allerede i slutningen af marts og er en stor detailhandelsperiode, bl.a. for byggemarkeder, havecentre mv., hvoraf en del er tvangslukkede nu. En genåbning inden påske vil sikre bedst mulig fordeling af kunderne og sprede handlen ud, så der undgås sammenstimling i den åbne del af detailhandlen.

Dansk Erhverv foreslår derfor følgende plan, som er baseret på tidligere restriktioner og suppleret med nye skærpede restriktioner og opfordringer. Forslagene er baseret på fuld genåbning af alle butikskvadratmetre, men med et lavt aktivitetsniveau – fx forventes indeks 40 i kundestrømme ift. niveauet i november og december. Butikker med salg af dagligvarer i centrene er åbne og derfor vil en åbning af de resterende butikker øge kundestrømmene, men ikke dramatisk.

Alle butikker åbner med følgende restriktioner ud over de eksisterende:

 • Begrænsning af tilbudsaktiviteter, som fx køtilbud, dagtilbud, udsagn som ”sidste chance” o.l., der kan medføre og generere sammenstimling.
 • Butikkerne opfordres til at benytte flest mulige åbningstimer, så kunderne bliver fordelt mest muligt.
 • Opsynsforpligtelse gælder for store butikker.
 • Iværksættelse af tællesystemer i butikker med over 5000 kvm, som kan sikre at max. antal kunder ikke overskrides i spidsbelastningsperioder (kan være manuelt eller elektronisk).
 • Afmærkning eller lignende af at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.
 • Opfordre butikker til at tænke individuelle løsninger ind for at reducere smittespredningen i de enkelte butikker.
 • Storcentre og stormagasiner skal udarbejde risikoplaner, som skal hindre sammenstimling i butikken.
 • Budskabet ”Handl 1” bør aktivt italesættes og evt. blive en forudsætning for at kunne handle af myndighederne.
 • Lydfil med gode råd om corona, der afspilles regelmæssigt i butikker som har højttaleranlæg.
 • Butikker bør synliggøre anbefalede tidspunkter, hvor der er mindst kundetryk, fx på hjemmeside.
 • Evt. afspærring af fælles arealer i storcentre etc., hvis de medfører en sammenstimling eller bruges som opholdsrum.

Læs også: 

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil