Gemt

Regnskabets time for din kompensation nærmer sig

18. marts 2021

Hvis din virksomhed har modtaget kompensation for at være nedlukket på grund af corona-pandemien, kan du med fordel forberede slutafregningen i god tid, selv om der ikke er åbent for indberetning endnu.

De hidtidige udbetalinger af kompensation til virksomheder for at være ramt af corona-restriktioner har været aconto-beløb. Nu skal regnskabet snart gøres op.

”Slutresultatet kan gå til begge sider eller lige op. Virksomhedens kompensation er udbetalt på baggrund af oplysninger om forventningen til den periode, virksomheden har søgt kompensation for. Slutafregningen har til formål at fastslå, om virksomheden har modtaget korrekt kompensation. Hvis det ikke er tilfældet, skal virksomheden enten betale den overskydende kompensation tilbage eller have udbetalt det manglende beløb,” siger chefkonsulent Martin Jørgensen, Dansk Erhverv.

Fristen for slutafregning er den 31. maj 2021
For at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning, skal din virksomhed indsende en række informationer om den periode, du har fået kompensation for. For eksempel faktiske omsætningstal i kompensationsperioden.

Der er ikke åbent for indberetning endnu, men du kan med fordel forberede slutafregningen allerede nu.

Har din virksomhed modtaget kompensation fra en af nedenstående ordninger, er fristen for slutafregning den 31. maj 2021:
• Lønkompensation
• Kompensation for faste omkostninger
• Kompensation til selvstændige for tabt omsætning.

Dansk Erhverv tilbyder webinarer om slutafregning
På virksomhedsguiden.dk og virk.dk kan du læse mere om slutafregning, og hvordan den kommer til at foregå på de forskellige kompensationsordninger: Slutafregning for kompensation

Dansk Erhverv vil i nærmeste fremtid informere yderligere om slutafregning og gennemføre webinarer, hvor vi gennemgår processen for slutafregning, herunder krav til dokumentation mv.

Kontakt os

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil