Gemt

Selskabsskatten i ny rekord - plads til nye lempelser

Provenuet fra selskabsskatten i 2019 blev rekordhøjt, som følge af en stigning op hele 18%. Det vidner først og fremmest om, at der var godt gang i hjulene i dansk økonomi før coronakrisen ramte i foråret 2020.

Nyhed

02. marts 2021

Danmarks Statistik har tirsdag offentliggjort tal, der viser, at provenuet fra selskabsskatten i 2019 blev rekordhøjt. Konkret steg provenuet fra selskabsskatten med 11,3 mia. kr. til 72,7 mia. kr. i 2019. Det svarer til en stigning på hele 18%. Det vidner først og fremmest om, at der var godt gang i hjulene i dansk økonomi før coronakrisen ramte i foråret 2020. Stigningen skyldes i høj grad, at selskabernes skattepligtige indkomst er steget med hele 51,6 mia. kr., svarende til 17%

Fremgangen betyder dog også, at skatteprovenuet fra selskabsskatten nu udgør 6,6% af de samlede skatter, hvilket er over gennemsnittet for EU-28 landene. Det er meget bemærkelsesværdigt, da selskabsskatternes andel af de samlede skatter kun én gang tidligere har ligget over EU-28 gennemsnittet. Det skete tilbage i 2017. Det er vel og mærke en udvikling, der har fundet sted til trods for at selskabsskatten ellers løbende er blevet nedsat fra 28% i 2005 til nu 22%.

Det vidner om, at politikernes løbende bør have fokus på, om der er plads til at lempe selskabsskatten yderligere. En yderligere lempelse af selskabsskatten vil styrke konkurrenceevnen uden det nødvendigvis vil resultere i et stort provenutab.

En lavere selskabsskat er ifølge produktivitetskommissionen et meget effektivt værktøj at tage i brug for at øge produktivitetsvæksten. Det er bestemt også en medvirkende forklaring på, at der både blandt EU-landene og i USA, løbende har været et ønske om at nedsætte selskabsskatten.

I den nuværende situation, hvor coronakrisen risikerer at efterlade varige ar på vækstpotentialet i dansk økonomi er der al mulig grund til at se på tiltag, der styrker virksomhedernes rammevilkår. Her ved vi, at selskabsskatten er et effektivt værktøj, der letter adgangen til ny kapital og øger investeringslysten. Politikerne bør derfor også se på selskabsskattens størrelse for at sikre at dansk økonomi kommer styrket ud af coronakrisen.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil