Gemt

Rekordindtægt på selskabsskatten - plads til nye lempelser

Statens indtægt fra selskabsskatten blev rekordhøj i 2019. Indkomsten fra selskabsskatten ligger nu højere end EU-gennemsnittet. En lempelse af skatten kan fremme konkurrenceevnen i svær tid.

02. marts 2021

I 2019 steg statens indtægt fra selskabsskatten med 11,3 milliarder kroner til hele 72,7 milliarder kroner i 2019. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Stigningen på 18 procent vidner om, at dansk økonomis hjul var velkørende før coronakrisen ramte. Stigning skyldtes, at selskabernes skattepligtige indkomst steg med hele 51,6 milliarder kroner, hvilket svarer til 17 procent.

Fremgangen betyder dog også, at statens indtægter fra selskabsskatten nu udgør 6,6 procent af de samlede skatter, hvilket er over gennemsnittet for EU-landene. Den høje sats er meget bemærkelsesværdig, da selskabsskatternes andel af de samlede skatter kun én gang tidligere har ligget over EU-gennemsnittet. Det skete tilbage i 2017. Faktisk har udvikling fundet sted, til trods for at selskabsskatten ellers løbende er blevet nedsat fra 28 procent i 2005 til 22 procent i dag.

Konkurrencekraft i krisetid
Derfor bør politikerne overveje, om der er plads til at lempe selskabsskatten yderligere. En lempelse af selskabsskatten vil styrke konkurrenceevnen, uden det nødvendigvis vil resultere i et stort tab i indtægter for staten. En lavere selskabsskat er ifølge produktivitetskommissionen et meget effektivt værktøj at tage i brug for at øge væksten i Danmark.

I den nuværende situation, hvor coronakrisen kradser og muligvis vil efterlade ar på vækstpotentialet i dansk økonomi, er der al mulig grund til at se på tiltag, der kan styrke virksomhedernes rammevilkår.

Vi ved, at selskabsskatten er et effektivt værktøj, der letter adgangen til ny kapital og øger investeringslysten. Nu er det op til politikerne at sikre, at dansk økonomi kommer styrket ud af coronakrisen.

Læs artiklen på Børsen: https://borsen.dk/nyheder/politik/selskabsskatten-saetter-ny-rekord-for-corona-727-mia-kr-i-kassen-paa-t-aar

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Jacob Ravn

Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil