Gemt

Lønkompensation forlænges til 12. april 2021

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 1. marts 2021

Fra mandag den 1. marts 2021 kan alle danske udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter med undtagelse af dem, der ligger i storcentre og stormagasiner mv., slå dørene op for kunder igen. Samtidig vil de ca. 250 store udvalgsvarebutikker, der er på over 5.000 kvadratmeter, fra på mandag kunne holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.


Uanset at restriktioner på nogle områder nu lempes, er der fortsat store dele af dansk erhvervsliv, der har brug for hjælp, og andre der fortsat er ramt af restriktioner.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med ”Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner” og tilhørende tillægsaftale af den 10. december 2020 været enige om, at lønkompensationsordningen vil gælde frem til, at de skærpede restriktioner ophører, med tillæg af en omstillingsperiode på 7 kalenderdage.

Efter regeringens beslutning om at forlænge restriktionerne, viderefører regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier de eksisterende hjælpepakker, herunder ordningen om lønkompensation, frem til og med den 5. april 2021, svarende til den 12. april 2021, hvis man medregner omstillingsperioden på 7 kalenderdage..

Videreførelse af de eksisterende hjælpepakker, herunder ordningen om lønkompensation, skal nu udmøntes i de enkelte bekendtgørelser, herunder i Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 [Retsinformation].

Yderligere information om lønkompensation

Vi opdaterer løbende vores guide om lønkompensation. Du finder den seneste udgave her:  

Forlænget lønkompensation (fra 18. januar 2021) (danskerhverv.dk)

Kontakt os