Gemt

Skuffende med genåbningsaftale uden erhvervslivet

19. marts 2021

Folketingets partier er nået frem til en aftale om ekstra genåbning. Forsamlingsforbuddet hæves, og flere elever kan vende tilbage til skole. Men det er skuffende, at erhvervslivet ikke er med i denne genåbningsfase, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Torsdag aften indgik Folketingets partier en aftale om ekstra genåbning, der gælder fra 22. marts. Med aftalen hæves forsamlingsloftet til 10 personer udendørs og forbuddet hæves for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter til 50 personer. Flere afgangselever kan vende tilbage til uddannelsen, og der gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. 

Til gengæld er erhvervslivet ikke inkluderet i den nye aftale.

“Det er skuffende, at erhvervslivet ikke er med i denne genåbningsfase. Dansk Erhverv havde forventet, at for eksempel storcentre og de liberale erhverv stod for nu. De kan åbne under sundhedsmæssige forsvarlige forhold. Vi er også nødt til at tænke på samfundsøkonomien og virksomhedernes økonomi. Kulturlivet bør også tilgodeses i genåbningen. Nu venter politiske forhandlinger. Vi ser frem til en klar, konkret og langsigtet plan for, hvordan genåbningen kan ske hurtigt og forsvarligt,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Genåbningsforhandlingerne fortsætter mandag, og det forventes at en mere langsigtet plan er klar tirsdag d. 23. marts.

Partierne er enige om en yderligere genåbning. Følgende gælder fra den 22. marts 2021.

  • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil. (Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.)
  • Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.

  • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.
  • Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer

  • Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.

Kontakt os