Gemt

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Nyhed

Lovforslag om udbetaling af de resterende ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget.


I forlængelse af efterårets adgang til førtidig udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge, bliver der snart åbnet for udbetaling af de resterende indefrosne feriepenge.

Hvornår kan de resterende indefrosne feriepenge blive udbetalt?
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at lønmodtagerne forventes at kunne ansøge om udbetaling af de resterende feriepenge fra ultimo marts 2021 indtil 31. maj 2021.

 Det er op til den enkelte medarbejder at vælge, om vedkommende ønsker at ansøge om tidligere udbetaling af feriepengene eller ej. Der kan kun ansøges om udbetaling af alle resterende feriepenge. Der kan ikke laves delansøgninger. Såfremt medarbejderen allerede har fået udbetalt tre ugers feriepenge i efteråret, udbetales de resterende to uger. Ved udbetaling beskattes feriemidlerne med medarbejderens gældende skattesats.

Medarbejderen kan fortsat vælge at lade feriepengene stå i fonden og få dem udbetalt efter de almindelige regler, som udgangspunkt ved folkepensionsalderen.

Lønmodtagernes Feriemidler kommer til at stå for udbetalingen, som vil ske ud fra de allerede foretagne indberetninger til e-indkomst.

Virksomheden involveres ikke i den tidligere udbetaling
Uanset hvad medarbejderen vælger, vil virksomhedens rettigheder og pligter være de samme og dermed følge overgangsreglerne til den nye ferielov. Såfremt medarbejderen har fået førtidig udbetalt samtlige feriepenge, skal virksomhedens eventuelle ændringer i indberetningerne dog ske senest 28. februar 2022. Hvis medarbejderen ikke har fået udbetalt alle indefrosne feriemidler, kan virksomheden ændre i indberetningerne frem til juni 2025. 

Indeksering af indefrosne feriemidler, som beholdes i virksomheden
Det er fortsat en mulighed at beholde feriepengene i virksomheden, indtil medarbejderen når folkepensionsalderen mv. Ifølge et udkast til bekendtgørelse vil pengene blive indekseret fra den 1. september 2020 og frem til den påbegyndte kalendermåned, hvor indbetaling sker.

Procentsatsen for indekseringen i perioden 1. september 2020 – 31. maj 2021 er ikke endeligt fastsat, men det fremgår af førnævnte udkast til bekendtgørelse, at den forventes at være 1,5 % årligt.

Bekendtgørelsen forventes vedtaget i løbet af marts 2021. Dansk Erhverv vil orientere herom.

Dansk Erhverv vurderer
Dansk Erhverv er tilfredse med, at arbejdsgiverens betalingstidspunkt ikke fremrykkes, og at der ikke bliver indført en ekstra indberetningspligt.

Dansk Erhverv er endvidere tilfredse med den forventede procentsats for indeksering, men bemærker samtidigt, at virksomhederne forventes at skulle betale indeksering for den periode, hvor det ikke administrativt er muligt for arbejdsgiveren at foretage frivillig indbetaling til fonden.