Gemt

Glædeligt med trepartsaftale om sygedagpengerefusion

23. november 2021

I en netop indgået trepartsaftale er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden. Det er dybt nødvendigt, lyder det fra Dansk Erhverv.

Dagligt stiger coronasmittetallene, og flere og flere arbejdsgivere oplever, at medarbejdere må blive hjemme som følge af virussen. Derfor har Dansk Erhverv presset på for at få genindført særreglerne for sygedagpengerefusion, som udløb 1. juli i år. Med den netop indgåede trepartsaftale er det sket.

”Særligt virksomheder, hvor ansatte skal møde op for at passe arbejdet, er hårdt ramt af corona-relateret fravær. Restauranter, detail, lager er eksempler på områder, hvor sygdommen rammer virksomhederne hårdt. Både fordi de mangler folkene til at udføre arbejdet, men også fordi de indtil nu skulle betale for op til 30 dages fravær. Det gør trepartsaftalen noget ved, og det vil lette noget af presset for de ramte virksomheder. Det er dybt nødvendigt,” siger Laurits Rønn, viceadm. direktør i Dansk Erhverv.

Barselsdagpenge ved pasning af børn
Aftalen indebærer desuden, at forældre med corona-hjemsendte og corona-syge børn vil kunne få barselsdagpenge, hvis en række betingelser er opfyldt.

”Der vil være forældre, som står i en situation, hvor barnet er hjemsendt og sygt, og som ikke har andre muligheder end at passe barnet derhjemme. I disse situationer vil aftalen bidrage til at skabe tryghed,” siger Laurits Rønn.

De selvstændige er også omfattet af trepartsaftalen, som træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021. Den udløber 28. februar 2022.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef