Gemt

Ét skridt tættere på bedre vilkår for iværksættere på barsel

15. december 2021

Et enigt EU-og Regelforenklingsforum indstiller Dansk Erhvervs forslag om mere fleksible barselsregler for selvstændige og iværksættere til regeringen. Forslaget er et skridt på vejen til at sikre, at der skabes et dansk erhvervsliv i balance med plads til alle.


Dansk Erhverv har foreslået, at iværksættere på fuldtidsbarsel skal have lov til at arbejde op til fem timer om måneden uden modregning i barselsdagpenge. Forslaget er nu enstemmigt kommet igennem EU- og Regelforum og nu er forslaget sendt til regeringen, som vi håber, vil bakke op om forslaget, der vil skabe mere ligestilling i iværksættermiljøet.

Der ligger et stort potentiale i at få flere kvinder til at springe ud i livet som iværksætter. Danmark ligger nemlig helt i bund, når vi ser på andelen af kvinder, der stifter virksomhed relativt til mænd. Indstillingen til regeringen er en stor sejr for Dansk Erhvervs Panel for Verdens Bedste Iværksætterland med Le Gammeltoft i spidsen. Panelet lavede i foråret 28 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark bliver Verdens Bedste Iværksætterland, heriblandt forslaget om bagatelgrænse for selvstændige på fuldstidsbarsel:

”Det er utroligt gode nyheder for den danske iværksætterscene. I Dansk Erhvervs Panel for Verdens Bedste Iværksætterland mener vi, at der er alt for mange barrierer, der hæmmer iværksætteri i Danmark. I Danmark er kun 26 pct. kvindelige iværksættere, og det er alt for lidt. Der skal gøres op med den skæve kønsbalance i iværksættermiljøet. Det gør vi kun ved at tale om, hvordan vi kan skabe bedre familie- og barselsforhold for iværksættere. Det skal være nemmere at stifte en familie og en virksomhed samtidigt. Det her forslag er et skridt på vejen for et dansk erhvervsliv i bedre balance med plads til alle,” udtaler Le Gammeltoft, formand for Dansk Erhvervs panel for Verdens Bedste Iværksætterland.

Chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv, Jasmina Pless, ser også den enstemmige indstilling som en stor sejr for dansk iværksætteri:

Bagatelgrænsen for iværksættere og selvstændige på fuldtidsbarsel er altafgørende for at skabe bedre og tryggere rammer for iværksættere i Danmark. Når iværksætteren går på barsel, kan de ikke - ligesom lønmodtageren - slukke computeren i hele barselsperioden. Der vil komme små administrative opgaver, som iværksætteren er nødt til at tage sig af, for at holde forretningen kørende. Det gør, at iværksættere ofte må klare administrative opgaver i smug af frygt for at blive opdaget. Det gør det unødvendigt utrygt at være iværksætter. For mange virker en bagatelgrænse på 5 timer måske som en lille ting, men for iværksætteren kan det betyde alt for virksomhedens overlevelse. Reglerne er oprindeligt lavet af hensyn til arbejdstager, da de ikke skal stå til rådighed for arbejdsgiver samtidig med at der udbetales barselsdagpenge til virksomheden. Dette hensyn giver ikke mening i relation til arbejdsgiveren selv.”

Muligheden for at arbejde op til fem timer om måneden som selvstændig – uden modregning – forventes at have en begrænset men positiv effekt på arbejdsudbud. Dog er der hovedsageligt tale om en retslig lovliggørelse af allerede eksisterende aktivitet i mange virksomheder.

Læs alle Dansk Erhverv anbefalinger til, hvordan Danmark bliver verdens bedste iværksætterland her.

Baggrund om Erhvervslivets EU- og Regelforum
Dansk Erhverv er medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum. Forummet er et uafhængigt rådgivende organ nedsat af regeringen, bestående af 19 medlemmer, her under erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer, fagbevægelsen og virksomhedsrepræsentanter. Forummet har spillet en række anbefalinger ind til regeringen bl.a. vedrørende vilkår for iværksættere. Regeringen forventes at afgive svar om hvorvidt anbefalingen følges i starten af 2022. Se hele forslaget om barsel på Erhvervslivets EU- og Regelforums hjemmeside.

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil