Gemt

Kommunale anbefalinger på uddannelsesområdet

25. november 2021

Læs Dansk Erhvervs anbefalinger på uddannelsesområdet til de nyvalgte kommunalpolitikere. Det gælder styrkelse af FGU, implementering af praksisfaglighed og indførelse af teknologiforståelse i folkeskolen.

 

Dansk Erhverv har udarbejdet tre hovedanbefalinger på uddannelsesområdet, som vi mener skal prioriteres af de nyvalgte kommunalpolitikere.

Implementer praksisfaglighed i folkeskolen
Den ene hovedanbefaling er, at kommunerne skal prioritere at implementere praksisfaglighed i folkeskolen og styrke det, der kaldes ’Åben skole’. Formålet er bl.a. at kvalificere de unges valgkompetence til videre uddannelse, skabe en mere motiverende skoledag og sikre flere faglærte.

Indfør teknologiforståelse i folkeskolen
Den anden hovedanbefaling er at indføre teknologiforståelse i folkeskolen. Formålet er bl.a., at alle fremtidens medarbejdere har basale digitale kompetencer og sikre en bedre fødekæde til den digitale omstilling.

Styrk Den Forberedende Grunduddannelse
Den tredje hovedanbefaling er at styrke Den Forbedrende Grunduddannelse, som er en uddannelse efter folkeskolen til dem, som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet er, at færre unge kommer til at stå uden uddannelse og arbejde.

Læs mere om Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne på uddannelsesområdet her.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil