Gemt

Konference om Fremtidens Grønne Transport

30. november 2021

Dansk Erhverv Transports årlige konference bød på spændende oplæg og debatter om, hvordan vi omstiller transportsektoren i fremtiden.

 

Af Christoffer Greenfort, chefkonsulent, Dansk Erhverv Transport

Det var en stor fornøjelse endeligt at kunne slå dørene op til Børssalen og byde velkommen til Dansk Erhverv Transports årlige konference. Årets emne var et af de helt centrale – Fremtidens Grønne Transport, et område, der stadig er i udviklingsfasen med mange spændende løsninger på bordet.

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport, Jesper Kronborg, holdt velkomsttalen og betonede transporterhvervet store betydning. Det blev bl.a. pointeret, at det er afgørende, at politikerne fastsætter nogle rammevilkår, som gør branchen i stand til at rykke på den korte bane, samtidig med at man også har fokus på den langsigtede indsats, da det kan tage lang tid at få omstillet alle dele af transportsektoren fuldt ud.

Det blev understreget, at den måske største samfundsudfordring, Danmark og verden står over for, er klimakrisen. Frem mod 2030 og ikke mindst fremefter skal vi både bruge eksisterende løsninger og finde nye løsninger, for at skabe en reel grøn omstilling af vores samfund. Men hvis danske virksomheder ikke får de rette rammevilkår til at omstille sig, udvikle og innovere på det grønne område, risikerer vi, at den grønne omstilling sander til i Danmark, og at vi bliver overhalet af andre lande. Derfor er rammevilkår et nøgleord for Dansk Erhverv.

Transportminister Benny Engelbrecht understregede da også under hans indlæg vigtigheden af omstille transportbranchen, så branchens globale C02-aftryk sænkes til gavn for os alle. Transportområdets betydning kunne tydeligt ses til klimatopmødet COP26, hvor transport er gået fra at være en mindre del af debatterne til at være en af de helt centrale brikker i det større klimapuslespil.

Drivmidler, teknik og forskning blev ivrigt debatteret og det var tydeligt, at der ikke kun ligger én vej foran os, som vi kan køre ad for at skabe grøn omstilling.

Et af de vigtige spørgsmål var, hvordan vi balancerer nødvendigheden af at omstille os mod nødvendigheden af at undgå at pålægge transportbranchen gener og udgifter, der vil udhule deres konkurrenceevne.

Den globale logistikkrise har dertil understreget, hvor vigtig en rolle transportsektoren spiller lige fra lastbilerne på vejene til flyene i luften. Den sikrer vækst, arbejdspladser og er grundstenen i international handel, uden den kommer vi ikke langt. Og vi kommer heller ikke langt i den grønne omstilling, hvis ikke vi tænker grøn transport ind.

Det var dog tydeligt på konferencen, at flere virksomheder oplever, at de løber panden mod en mur, når de står klar til at investere i grønne alternativer. Afgiftssystemer, manglende fokus på de muligheder, der kan lade sig gøre nu og her, samt det forhold, at transportsektoren fortsat venter på langsigtede politiske strategier, hindrer bl.a. mulighederne for de klimarigtige løsninger.

Derfor var det et klart signal fra mange af deltagerne på konferencen, at hvis Danmark for alvor skal i det grønne førersæde, skal vi skabe nogle rammevilkår, der gør de grønne løsninger konkurrencedygtige både på kort og langt sigt, så der sikres forudsigelighed for os alle.

På den måde kan vi skabe en transportsektor, der ikke bare er grøn, men som også kan holde fast i sin stærke konkurrenceevne.

Tak til alle deltagere og talere for at tage tid ud af deres kalendere, og gøre os klogere på, hvordan fremtidens grønne transport kommer til at se ud.

Kontakt os

Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent