Gemt

Krav om mundbind i hele detailhandlen

30. november 2021

Der indføres igen coronarestriktioner i hele detailhandlen (og i engroshandlen), hvortil offentligheden har adgang, som betyder, at kunder på 12 år og derover skal bruge mundbind/visir. Kravet gælder ikke for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om, at de har gyldigt coronapas.

 

Siden mandag den 29. november 2021 er det igen et krav for kunderne i såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker, at de bærer mundbind/visir. Kravet er gældende for samtlige butikker i detailhandlen, og er gældende uanset butikkernes fysiske beliggenhed. Det betyder, at butikker beliggende på gader, i indkøbscentre, stormagasiner, indendørsmarkeder, basarer og arkader skal opsætte skilte, som informerer kunderne om kravet om at bære mundbind/visir.

Der er krav om mundbind ved take-away, der er beliggende i engroshandlen og detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader og indendørs markeder. 

I cafeer og restauranter m.v. hvor maden indtages på salgsstedet, er der i stedet krav om fremvisning af coronapas. For fx. de dagligvarebutikker, som sælger fødevarer, der både kan indtages på stedet, og tages med som take-away, bliver det derfor ekstra bøvlet, da kunder som køber take-away skal bruge mundbind eller visir, mens kunder som spiser maden på stedet skal fremvise coronapas.

Kravet om mundbind/visir gælder ikke for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om, at de har gyldigt coronapas, ligesom det heller ikke gælder for ansatte, der opholder sig bag en afskærmning. Endvidere gælder det ikke for kunder under 12 år.

Det bemærkes, at såfremt virksomheden fremsætter krav om gyldigt coronapas, for herved at undtage fra kravet om mundbind, følger det af bekendtgørelsen, at dette skal ske i henhold til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. Det betyder, at der både gælder formelle krav til fremsættelse af pålægget og med betaling for eventuelt test. Dansk Erhverv er aktuelt i dialog med myndighederne for at få forholdet ud af loven, da vi ellers ikke finder, at det er praktisk og økonomisk muligt for virksomhederne at tillade undtagelsen for mundbind.

Læs bekendtgørelsen om krav om coronapas og mundbind m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 her (retsinformation.dk).

Følg med på Dansk Erhvervs hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer situationen vedr. restriktioner i detailhandlen her.

Kontakt os