; ;
Gemt

Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester er i høring

09. november 2021

Et nyt lovforslag, der skal implementere EU’s tilgængelighedsdirektiv, er i høring. Direktivet stiller krav til en række produkter og tjenester, der skal være mere tilgængelige for personer med handicap. Dansk Erhverv er helt enig i målet om tilgængelighed, men er alligevel bekymret over, at det bliver uforholdsmæssigt dyrt for virksomhederne.

Lovforslagets formål er at gøre det nemmere for personer med handicap og andre funktionsbegrænsninger at deltage i samfundet. Tilgængelighedskravene vil gælde udvalgte produkter og tjenester som f.eks. smartphones, e-bøger, selvbetjeningsterminaler, webshops og tjenester vedr. passagertransport.

I forbindelse med webshops stiller tilgængelighedsdirektivet krav til, at de skal opbygges, så de kan betjenes gennem mere end én sensorisk kanal. Borger uden syn skal således kunne navigere, bestille varer og gennemføre betalingstransaktioner på lige fod med personer, der har normal førlighed.

Ensartede regler for tilgængelighed på tværs af EU skal gøre det lettere for virksomheder at handle med produkter og tjenester over grænserne. Men Dansk Erhverv er bekymret for at nogle produkter og tjenester ikke vil blive bragt på markedet, fordi det vil være for omkostningsfuldt at efterleve tilgængelighedskravene.

Store økonomiske og administrative byrder

Dansk Erhverv er kritisk overfor de økonomiske og administrative byrder ved implementeringen af det meget omfattende direktiv. Det er omkostningsfuldt at leve op til de nye tilgængelighedskriterier, da det vil kræve større omlægninger af udvalgte produkter og tjenester.

Dansk Erhverv er blandt andet meget kritisk overfor, at CE-mærket også skal omfatte tilgængelighed. CE-mærket er tænkt som et produktsikkerhedsmærke. Det angiver, om et produkt efterlever EU’s miljø- og produktsikkerhedskrav og dermed må sælges til de europæiske forbrugere. At lade CE-mærket omfatte tilgængelighed kan betyde, at et ellers sikkert produkt ekskluderes fra markedet, fordi det ikke er tilgængeligt ift. den ny regulering. Det er ikke gavnligt for hverken virksomheder eller forbrugere.

Der er generelt en forventning om, at den teknologiske udvikling vil hjælpe virksomhederne et stykke ad vejen. Men for mange dele af direktivet er teknologierne er ikke fuldt udviklet endnu. Derfor er det afgørende for virksomhederne, at der er tre år til ikrafttrædelse af de nye krav.

Mikrovirksomheder er undtaget

Mikrovirksomheder med under 10 ansatte og en årlig omsætning under 2 mio. euro eller en samlet årlig balance under 2 mio. euro er undtaget fra at opfylde tilgængelighedskravene. 

Derudover kan en virksomhed søge om fritagelse, hvis der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med at leve op til tilgængelighedskravene.

Lovforslag i høring – træder i kraft 2025

Dansk Erhverv arbejder på at gøre direktivet og den kommende implementering i Danmark så lidt byrdefuld for virksomhederne som muligt, blandt andet gennem klare regler. På flere områder er direktivet desværre stadig uklart.

Lovforslaget er i høring frem til den 26. november og forventes fremsat i folketinget i foråret 2022. De nye krav vil gælde for produkter, der bringes i omsætning, og for tjenester, der leveres fra 28. juni 2025.

Dansk Erhverv er i dialog med myndigheder og en række medlemmer og tager meget gerne imod input. Spørgsmål kan sendes til Simon Pelle Andersen på spa@danskerhverv.dk

Udkast til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

pdf

Download