Gemt

Lovforslag om Vejpakken fremsat

30. november 2021

Lovforslaget, der implementerer dele af EU’s Vejpakke, er blevet fremsat i Folketinget.

 

Forslaget blev fremsat 10. november og skal vedtages, inden de nye EU-regler træder i kraft til februar næste år.

Lovforslaget tilpasser godskørselsloven til de ændringer, som er vedtaget med EU’s Vejpakke. Det vedrører fx kravene til virksomheder for at få og opretholde en tilladelse til at være vognmand. EU-reglerne er blevet strammet flere steder for at undgå såkaldte postkasseselskaber.

Derudover implementeres de fælleseuropæiske regler om udstationering af førere, herunder kontrolforanstaltninger og administrative krav til udenlandske virksomheder, der operer i Danmark. I praksis betyder det, at nogle af de eksisterende nationale særregler, der blev vedtaget sidste år, bliver rullet tilbage, så de er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Lovforslaget lægger endvidere op til at ændre den nationale varebilsordning, hvor det foreslås at afskaffe den såkaldte 11 kg regel.

Lovforslaget indeholder ikke en implementering af Vejpakkens regler om kontrol med chaufførers arbejdstid. Regeringen drøfter i øjeblikket sammen med arbejdsmarkedets parter en kontrolmodel, der lever op til EU-reglerne og samtidig er i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel. Denne del af lovforslaget forventes fremsat til januar 2022.

Kontakt os

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil