; ;
Gemt

Nyt partnerskab for indsamling og behandling af tekstilaffald

09. november 2021

På vejen mod en mere cirkulær økonomi er det vigtigt, at vi bliver bedre til at genanvende vores tekstilaffald. Partnerskabet for indsamling og behandling af tekstilaffald skal fjerne barriererne og bidrage til etableringen af et genanvendelsesmarked for tekstiler.

 

Fra 1. januar 2023 er det vedtaget, at der rundt i danske kommuner skal indsamles tekstilaffald. Dette kommer i forlængelse af den politiske aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Partnerskabet skal være med til at indfri aftalen og partnerne skal udvikle og afsøge løsninger, der kan udvide mulighederne for håndtering og sortering af fraktionen, udvikle genanvendelsesteknologier og øge afsætningsmuligheder for tekstilaffaldet.

Tekstilaffaldspartnerskab er nedsat af Miljøminister Lea Wermelin og deltagerne er en række kommuner og virksomheder inden for affaldssektoren, samt start-ups med specialviden indenfor tekstilområdet. Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv deltager også i partnerskabet. 

Læs mere om partnerskabet her på miljøministeriets hjemmeside: Nyt partnerskab for håndtering af tekstilaffald (mst.dk).