Gemt

Reparationsfradrag skal bidrage til den grønne omstilling

09. november 2021

Hos Dansk Erhverv efterspørger vi en grøn opdatering af Boligjobordningen, så den fokuserer på cirkulær økonomi og grøn omstilling. Dette skal ske ved at give forbrugere et reparationsfradrag, når de vælger at reparere især småt elektronik og tekstiler.

 

I 2011 blev Boligjobordningen indført for at stimulere den danske økonomi efter finanskrisen. Efterfølgende er ordningen blevet tilpasset, og i de seneste år har den dækket håndværksydelser, som også er klimavenlige og andre lavpraktiske serviceydelser.

Beklagelsesvis har Boligjobordningen ikke de nødvendige incitamenter til, at forbrugerne vælger at levetidsforlænge deres produkter igennem reparation, frem for at afskaffe dem.
 
I 2017 indførte man i Sverige et reparationsfradrag for elektriske produkter og tøj. Denne model har bidraget til nye grønne reparationsjobs, og at svenske borgere vælger at reparere tøj helt ned til en kostpris på 500 kr.

Med en tilsvarende dansk ordning, som også sigter på at skabe grønne reparationsjobs, får forbrugere incitamenter til at reparere mere og levetidsforlænge elektriske produkter og tøj. En undersøgelse foretaget af Dansk Erhvervs viser, at forbrugerne finder reparationer for dyre og besværlige, og der er brug for incitamenter, som kan hjælpe forbrugerne på vej.

Tiltaget skal ses i et større perspektiv
EU er på vej med sin nye bæredygtige produktpolitik, som handler om, at EU-landene skal indføre incitamenter, der får forbrugere til at reparere deres tøj og elektriske produkter, så de levetidsforlænges. Indfører Danmark et reparationsfradrag i en serviceordning kan det medvirke til at vi overholder kommende regler i nær fremtid.

Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef Jakob Lamm Zeuten, har skrevet en kommentar i Altinget om netop dette: Lad os få reparationer ind i et grønt servicefradrag (altinget.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil