; ;
Gemt

Skal din virksomhed indføre whistleblowerordning?

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 4. november 2021

Virksomheder med over 249 ansatte skal senest den 17. december 2021 etablere en indberetningskanal, en procedure for håndtering af indberetninger samt udarbejde en whistleblowerpolitik.

 

Virksomheder med flere end 249 ansatte skal etablere en ordning senest den 17. december 2021. Forpligtelsen til at etablere interne whistleblowerordninger for virksomheder i den private sektor med mellem 50-249 ansatte vil dog først træde i kraft den 17. december 2023.

Virksomheder skal bl.a. udpege en eller flere upartiske personer til at modtage og håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning, kommunikere med de enkelte whistleblowere samt følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister.

Vejledning om interne whistleblowerordninger
Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning om interne whistleblowerordninger, som indeholder en grundig gennemgang af virksomheders forpligtelser til etablering og håndtering af interne whistleblowerordninger:

Vejledning - Implementering af whistleblowerdirektiv - Etablering interne whistleblowerordninger (pdf)

Vejledningen er netop blevet opdateret med en række afklaringer og præciseringer af flere principielle spørgsmål. Vejledningen indeholder nu også flere eksempler, som virksomheder kan anvende i arbejdet om etablering af whistleblowerordningerne.

Informationspligt og whistleblowerpolitik
I forbindelse med etablering af en intern whistleblowerordning skal virksomheder i en klar og lettilgængelig form stille oplysninger om proceduren for at foretage indberetning til den interne indberetningskanal, herunder opfordring til at indberette internt i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, til rådighed for sine arbejdstagere.

Arbejdsgivere skal derudover i en klar og lettilgængelig form stille oplysninger om proceduren for at foretage indberetning eksternt til rådighed. Sådanne oplysninger omfatter:

  • Oplysninger om hvilke overtrædelser, der kan indberettes.
  • Hvordan indberetninger behandles og registreres.
  • Hvordan man gør brug af whistleblowerordningen.
  • Hvilke rettigheder whistlebloweren og den berørte person har.
  • Hvem der kan indberette til whistleblowerordningen.
  • Om det er muligt at indberette anonymt.

Oplysningerne skal gøres tilgængelige på et synligt sted for den af ordningen omfattede personkreds, f.eks. på arbejdsgiverens hjemmeside eller intranet.

Informationsforpligtelsen har til formål at sikre, at potentielle whistleblowere kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår de skal foretage indberetning.

Dansk Erhverv har udarbejdet et eksempel på en whistleblowerpolitik:

Whistleblowerpolitik (skabelon)

Politikken er rettet mod alle ansatte i virksomheden mv. og kan stå alene eller være en del af en personalehåndbog. Politikken skal naturligvis tilpasses de aktuelle forhold på virksomheden, og det kan være nødvendigt at omtale en række yderligere forhold.

Dansk Erhverv bemærker
Justitsministeriet har netop sendt udkast til en vejledning om implementeringen af whistleblowerloven på private arbejdspladser i høring. Vejledningen giver en overordnet beskrivelse af gældende ret, herunder kravene til udformning af whistleblowerordninger og til håndtering og opfølgning af de enkelte indberetninger.

Der er sendt en tilsvarende vejledning for offentlige arbejdspladser i høring. Der er tillige udarbejdet en vejledning for personer, der ønsker at indgive eller overvejer at indgive oplysninger som whistleblower.

Dansk Erhverv vil orientere nærmere, når vejledningerne foreligger i endelige udgaver.