Gemt

Status på det kommende direktiv om virksomheders CSR-rapportering

12. november 2021

Har du brug for at kunne redegøre for status på det kommende direktiv for virksomheders CSR-rapportering? Direktivet ventes fremsat i første kvartal af 2022, og her kan du læse mere om forløbet frem til lanceringen.


Den 11. december 2019 meddelte Kommissionen i sin efterhånden velkendte ’ Green Deal’, at virksomheder og finansielle institutioner bør forbedre deres ikke-finansielle information. Brugerne, hovedsageligt investorer og civilsamfundsorganisationer, kræver mere og bedre information om virksomhedernes sociale og miljømæssige resultater og påvirkning af samfundet. Af den grund forpligtede Kommissionen sig til at gennemgå direktivet for ikke-finansiel rapportering i 2020, som et led i strategien for bæredygtige investeringer. Dette afspejler også situationen i Danmark, hvor erhvervsminister Simon Kollerup i 2019 lancerede en gennemgang af den danske lov om ikke-finansiel rapportering (§99a i Årsregnskabsloven).

2020: Arbejdet med CSR-rapporteringsstandarder går i gang

Den 20. februar 2020 lancerede Kommissionen en offentlig høring for at samle synspunkter om mulige revisioner af bestemmelserne i direktivet om ikke-finansiel rapportering. Høringen lukkede i juni 2020.
Dansk Erhvervs bidrag til regeringen (marts 2020)
Den danske regerings svar til EU-Kommissionen (juni 2020)

Kommissionen anmoder desuden EFRAG om teknisk rådgivning til brug for den forestående revision. EFRAG står for European Financial Reporting Advisory Group og er en privat sammenslutning af europæiske interessenter og nationale organisationer, der har viden og interesse i udviklingen af IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards).

Det udmunder i udgivelsen af to rapporter den 8. marts 2021, med anbefalinger til udviklingen af ​​EU's bæredygtighedsrapporteringsstandarder. Rapporterne indeholder anbefalinger til Kommissionen for udarbejdelse af mulige EU-standarder for bæredygtighedsrapportering og for mulige ændringer af EFRAGs styring og finansiering. Rapporterne er en pejling på, hvad standarderne muligvis kan komme til at indeholde.

Proposals for a Relevant and Dynamic EU Sustainability Reporting Standard Setting, EFRAG; Feb 2021

Potential Need for Changes to the Governance and Funding of EFRAG, March 2021

2021: Forslag fremsættes for EU-Parlamentet og Rådet
Den 21. april 2021 fremsætter Kommissionen sit forslag til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) for Parlamentet og Rådet. De skal blive enige om teksten, før den kan blive til EU-lovgivning. I Europa-Parlamentet er sagen henvist til Retsudvalget (også kaldet JURI), hvor franskmanden Pascal Durand fra Renew Europe partiet er udpeget som pennefører for Parlamentets holdning.

JURI-udvalget vil starte med at behandle deres udkast til holdning i midten af november 2021. Udvalget vil herefter behandle forslag til ændringer i december, hvor det derefter forventes stemt igennem internt i udvalget i slutningen af januar 2022. Sideløbende kan andre udvalg i Parlamentet komme med ændringsforslag til JURI-udvalgets udkast.

I Rådet er arbejdet startet i arbejdsgruppen for selskabsret (Company Law), hvor man stadig er i de indledende faser, dvs. indledende artikelgennemgang. Derefter kommer den videre proces med at gennemgå forslaget mere teknisk. Direktivet ventes fremsat i første kvartal af 2022, og Dansk Erhverv vil løbende opdatere denne artikel i takt med at processen skrider frem.

Læs mere om Kommissionens forslag her (april 2021)

Fælles høringsbidrag med 6 andre danske organisationer til EU-specialudvalgshøring  (Maj 2021)

Tilknyttede medarbejdere: Malene Thiele, Anne Birk Mortensen

Kontakt

EU og International

Anne Birk Mortensen

EU-konsulent