Gemt

Tilskud til akademi- og diplomfag i 2022

25. november 2021

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu søge Omstillingsfonden om tilskud til akademi- og diplomfag i 2022. 

 

Omstillingsfonden forlænges til og med udgangen på 2022. Dermed kan faglærte og ufaglærte, som er i job, nu søge om tilskud på alle fag til akademi- og diplomuddannelser. Man kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Tilskuddet søges i forbindelse med tilmelding. Ordningen gælder, så længe der er midler i den. Og der kommer nye midler hvert år frem til og med 2022, men det er først til mølle.

Ansøgerne må have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra omstillingsfonden. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser.

Se alle kurserne her: Søg Voksenuddannelse (voksenuddannelse.dk)

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent