; ;
Gemt

Crimestat i tal og tendenser – tredje kvartal 2021

19. oktober 2021

Crimestat kan nu præsentere data for butikstyverier, røverier og indbrud i tredje kvartal 2021.


Crimestat kan nu præsentere data for butikstyverier, røverier og indbrud i tredje kvartal 2021. Crimestat er et gratis værktøj, der gennem dataindsamling hjælper butikker med at forebygge kriminalitet. Værktøjet er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv.

Juli

2021

2020

Røveri

1

3

Indbrud

15

21

Butikstyveri

710

731

 

August

2021

2020

Røveri

11

4

Indbrud

3

9

Butikstyveri

832

765

 

September

2021

2020

Røveri

6

2

Indbrud

5

6

Butikstyveri

1025

917


Yderligere om kriminelle tendenser inden for detailhandlen

imageovooi.png

Data fra Crimestat viser, at der fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021 i alt er registreret 18 røverier, hvor der blev registreret ni røverier i samme periode i 2020. Røverier dækker også over forsøg på røveri, samt ran. Antallet af registrerede røverier er således fordoblet i denne periode i 2021, sammenlignet med samme periode sidste år. Den markante ændring ses i august, hvor der i år blev registreret 11 røverier, mens der i august 2020 alene blev registreret fire røverier. Antallet af registrerede røverier er derfor næsten tre gange så højt i august 2021 sammenlignet med august 2020.

Samlet set er der i år til og med tredje kvartal registreret 60 røverier (inklusive forsøg og ran), modsat sidste år, hvor der i samme periode blev registreret 48 tilfælde. Altså en stigning på hele 25 pct.

imagevnzt9.png

I perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021 er der registreret i alt 23 indbrud, mens der i samme periode i 2020 blev registreret 36 indbrud. Antallet af registrerede indbrud er således faldet med omkring 36 pct. I juli 2021 blev der registreret 15 indbrud, hvor der i juli 2020 blev registreret 21 indbrud og udgør en fald på omkring 29 pct. Antallet af registrerede indbrud faldt også i august sammenlignet med sidste år og udgør et fald på næsten 67 pct. I september ses ikke den store forskel, da der kun er registreret ét indbrud mindre i september 2021 sammenlignet med september 2020.

Samlet set er der i år til og med tredje kvartal registreret 170 indbrud, mod sidste år, hvor der i samme periode blev registreret 153 tilfælde. Altså en stigning på ca. 11 pct.

imagezy3tp.png

I tredje kvartal af 2021 er antallet af registrerede butikstyverier opgjort til 2.567, hvor det i 2020 samme periode var 2.413. Antallet af registrerede butikstyverier lå også højere i hele første og andet kvartal i 2021 sammenlignet med 2020. I juli var antallet af registrerede butikstyverier for første gang i år lavere end sidste år, men i august og september overgik det igen sidste år. I september havde vi årets anden højeste måned med 1025 registrerede butikstyverier.

Samlet set er der i år til og med tredje kvartal registreret 8.028 butikstyverier, mod sidste år, hvor der i samme periode blev registreret 7.072 tilfælde. Altså en stigning på knapt 14 pct.

Top-10 over hyppigst stjålne varekategorier i tredje kvartal 2021 og 2020 

2021*

2020

1.       Personlig pleje – 14 %

Personlig pleje – 13 %

2.       Køl og frost – 11%

Køl og frost – 10 %

3.       Tekstil – 11 %

Tekstil – 10 %

4.       Kolonial – 11 %

Kolonial – 10%

5.       Øl/sodavand – 11 %

Øvrigt** – 9 %

6.       Slik – 10 %

Øl og sodavand – 9 %

7.       Øvrigt** – 7 %

Slik – 9 %

8.       Vin/Spiritus – 7 %

Slagter og bager – 6 %

9.       Slagter/bager – 6 %

Vin, spiritus og tobak – 6 %

10.   Frugt og grønt – 5 %

Frugt, grønt og blomster – 5 %

*Opgjort den 24-09-2021
**Denne kategori indeholder varer, som enten er registreret forkert eller ikke passer under andre kategorier. Dette er bl.a. penge, kaffe, bæreposer, LEGO og lignende.


I tredje kvartal 2021 blev der oftest stjålet varer fra gruppen personlig pleje. Dette er samme tendens som i tredje kvartal i 2020. Det er generelt de samme varegrupper, der går igen i tredje kvartal 2021 som i tredje kvartal i 2020. Den væsentligste ændring er, at kategorien ”Øvrigt” er røget to step ned, dette kan være grundet i, at flere varer registreres korrekt.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil