Gemt

FAQ - Hvad må unge under 18 år egentligt arbejde med?

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 29. oktober 2021

Danmark og erhvervslivet efterspørger arbejdskraft, hvorfor ansættelse af unge under 18 år er i fokus. Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange henvendelser fra vores medlemsvirksomheder med spørgsmål om hvad de unge under 18 år egentligt må arbejde med. Her kan du finde svar på de spørgsmål, som typisk vil kunne opstå ude i virksomhederne.

 

Helt overordnet må børn under 13 år slet ikke udføre arbejde, men kan efter ansøgning til politiet få tilladelse til at deltage eller medvirke i kulturelle eller lignende aktiviteter.

Det fremgår af bekendtgørelse om unges arbejde, at de helt unge 13-14-årige, samt unge, som ikke har afsluttet 9. klasse er omfattet af helt særlige regler. Disse unge må kun arbejde i yderst begrænset omfang og kun med de opgaver, der er reguleret i bilag 7 til bekendtgørelsen. Desuden skal de beskyttes mod enhver form for fare.

De store unge, der er fyldt 15 år og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må alt, så længe det ikke er forbudt i medfør af bekendtgørelsen.

Trods grundig regulering opstår der ofte spørgsmål og vildfarelser, som giver anledning til tvivl. Læs hyppige spørgsmål og svar nedenfor. 

1. Kan et brev fra forældrene tilsidesætte reglerne i ungebekendtgørelse?
Nej – et brev fra forældrene kan ikke tilsidesætte reglerne i ungebekendtgørelse.

Forældrene kan f.eks. ikke ved deres samtykke tilsidesætte regler om arbejdstid, hvor unge 13-14-årige, samt unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, kun må arbejde 2 timer dagligt på en skoledag.

Forældrene kan f.eks. ikke ved deres samtykke tilsidesætte reglen om at unge 13-14-årige ikke må udføre kassearbejde, selv om det er forældrenes butik, de vil udføre arbejde i.

Forældrene kan f.eks. heller ikke ansætte et 12-årigt barn på et autoværksted, selv om det er faren, som eger værkstedet.

2. Kan reglerne om pause i ungebekendtgørelse fraviges?
Nej. For de unge under 18 år gælder det, at der er krav på en pause af en halv times varighed ved arbejde mere end 4,5 time.

Må f.eks. en ung under 18 år arbejde alene, ved at passe et mindreårigt udadreagerende og opmærksomhedskrævende barn, på en 8 timers aflastning?

Nej – idet pause ikke kan effektueres ved det konkrete alene arbejde.

Det vil bero på en konkret vurdering, men i langt de fleste tilfælde, vil svaret være nej, fordi der er et stort usikkerhedsmoment i forhold til evt. udadreagerende adfærd, som kan forekomme, hvorfor det kan være udfordring at håndtere for en ung under 18 år, som arbejder alene og ikke er fagligt klædt på til at håndtere den adfærd.

3. Må f.eks. unge mellem 15-17 år, som ikke er skolepligtige længere betjene og arbejde med en selvkørende gulvmaskine?
Nej. Udgangspunktet er, at der først skal anmodes om dispensation for lige netop den type og model af gulvvaskemaskine. Dispensationen kan opnås hvis særlige betingelse herfor er opfyldt.

4. Må f.eks. de unge 13-14-årige og dem der stadig er omfattet af undervisningspligten udføre lettere arbejde i farlig nærhed af maskiner?
JA – det må de gerne fra den 1. juli 2021.

Hidtil har ungebekendtgørelsen indeholdt en meget restriktiv bestemmelse om, at de unge 13-14- årige og dem der stadig er omfattet af undervisningspligten, ikke måtte arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner medmindre der er tale om ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner. Det er nu muligt for arbejdsgivere at ansætte unge til at arbejde i nærheden af maskinerne, naturligvis under betingelse af, at de unge ikke udsættes for fare. Man skal iagttage ungebekendtgørelsens bilag i forhold til, hvor arbejdet må udføres og hvilke maskiner de unge må arbejde i nærheden af.

Unge må dog forsat ikke arbejde med selve maskinerne, medmindre der er tale om ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner, som for eksempel almindelige støvsugere eller kopimaskiner.

5. Må f.eks. unge, der er fyldt 15 år og som ikke er omfattet af undervisningspligten rengøre flaskeautomater?
Det beror på en konkret vurdering. Forudsætningen er, at den konkrete flaskeautomat ikke er 1) farlig og 2) ikke har skarpe eller skærende klinger. I langt de fleste tilfælde vil en flaskeautomat ikke være farlig og ikke have skærende klinger.

Reglerne om unge under 18 år er reguleret i bekendtgørelse om unges arbejde og skal fortolkes indskrænkende. Læs Bekendtgørelse om unges arbejde (retsinformation.dk)

Konkrete situationer, som har gråzone karakter, skal bedømmes konkret. Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400, samt søge yderligere svar på dine spørgsmål om unges arbejde i vores pjece: Gode råd om ansættelse af unge under 18.