Gemt

Kompensation for faste omkostninger ved ”blandede aktiviteter”

07. oktober 2021

Kompensationsordningerne, som danske virksomheder har kendt til siden marts 2020, er fortsat aktuelle for nogle virksomheder. Der er løbende sket ændringer i ordningerne. I denne artikel vil vi belyse de nye muligheder for kompensation efter "blandede aktiviteter"

 

Af Marianne Eltong Gade, politisk konsulent, Dansk Erhverv

Udover den nugældende kompensationsordning for faste omkostninger, har mange virksomheder fortsat udfordringer med de kompensationsordninger, der har eksisteret over hele Corona-perioden og hvor der hyppigt er sket ændringer i ordningerne. Og det er netop en af disse ændringer, der vil blive belyst i det følgende, nemlig den nye mulighed for kompensation for faste omkostninger efter “blandede aktiviteter”.

Virksomheden kan optimere sin kompensation ved at benytte kompensationsmuligheden ”blandede aktiviteter”, såfremt en række krav, der beskrives nedenfor, er opfyldt.

"Blandede aktiviteter” indbefatter den tabte omsætning inden for samme kompensationsperiode på både aktiviteter, som er kompensationsberettigede under EU’s krisebestemmelse, og på andre aktiviteter, som udelukkende er kompensationsberettigede under Temporary Framework (TF) 3.1 og 3.12.

Inden det blev en mulighed i september 2021 at kombinere ordningerne gennem ”blandende aktiviteter”, skulle virksomhederne selv vælge, hvilken statsstøtteordning, som de ønskede kompensation under. Kravet om valg af statsstøtteordning var dog forbundet med mange frustrationer og dilemmaer, på grund af de forskellige vilkår for kompensation, som eksempelvis modregning af underskud, kun kompensation for udækkede faste omkostninger samt lavt loft på størrelsen af kompensation.

I den forbindelse kan det være nærliggende at stille spørgsmålet: hvorfor man som virksomhed ikke blot skal fortsætte med kompensation efter krisebestemmelsen? Det korte svar er, at TF vil give virksomheden en bedre kompensation, da TF’s trappemodel giver en kompensation på 10 % mere end selve omsætningsnedgangen. Dette er til forskel for kompensation efter krisebestemmelsen, der udløser en kompensation på 10 % mindre end virksomhedens omsætningsnedgang. Hvorfor så ikke anvende TF gennem hele Corona? Her er svaret, at krisebestemmelsen omfatter flere og længere perioder end TF. Tillige er kompensationsrammen er langt højere inden for krisebestemmelsen. Ved at anvende “blandede aktiviteter” får virksomheden dermed den bedst mulige dækning.

Krav til virksomheden for at kunne anvende ”blandede aktiviteter”

Det er kun virksomheder, hvor der er en indbyrdes sammenhæng mellem aktiviteterne, og hvor den ene aktivitet påvirker den anden aktivitets omsætning, at “blandede aktiviteter” kan finde anvendelse.

En virksomhed med ”blandede aktiviteter” kan opnå kompensation for faste omkostninger, hvis virksomheden:

 • i kompensationsperioden har nedgang på min. 35 % af virksomhedens samlede omsætning som følge af én eller flere af følgende restriktioner:o   forbud mod at holde åbent, herunder afledte effekter
  • Forbud mod større forsamlinger
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning
 • Og i øvrigt har omsætningsnedgang, som følge af covid-19, som falder direkte ind under ovenstående restriktioner.

Ovenstående betyder, at det udelukkende er virksomheder, der har været omfattet af de særlige restriktioner, der kan anvende EU’s krisebestemmelser. Muligheden for "blandede aktiviteter" gælder kun for de specifikke perioder, virksomheden var omfattet af en restriktion under krisebestemmelsen. Virksomheder, der alene har været kompensationsberettiget gennem TF 3.1 og 3.12, kan derfor ikke anvende ”blandede aktiviteter”.

Hvilke virksomheder kan med fordel anvende ”blandede aktiviteter”?

Målgruppen for ”blandede aktiviteter” er virksomheder, der forventer, at deres samlede kompensation under henholdsvis TF 3.1 og 3.12 vil overstige de respektive lofter på henholdsvis 1,8 mio. EUR og 10 mio. EUR. Med andre ord er ”blandede aktiviteter” primært relevant for store virksomheder, hvor den samlede kompensation ikke kan passes ind under EU’s TF-bestemmelser.

”Blandede aktiviteter” vil være relevant for virksomheder indenfor især oplevelsesøkonomien. Det kunne være alt fra hoteller og forlystelsesparker til rejseselskaber.

“Blandede aktiviteter" skal være egne aktiviteter, hvilket betyder, at hvis en nedgang i værelsesudlejningen på et hotel skyldes, at der afholdes færre koncerter eller konferencer på en nærliggende lokation, som f.eks. Boxen i Herning eller Bella Centeret på Amager, er det nærliggende hotel ikke omfattet af "blandede aktiviteter". Sælger et hotel derimod et wellnesophold med overnatning, middag, morgenmad og adgang til wellnesområde (i regi af egen virksomhed), kan hotellet komme ind under ”blandede aktiviteter”, hvis restauranten og/eller wellnesområdet har forbud mod at holde åbent, og hotellet ingen overnatning sælger (hoteller har ikke været omfattet af forbud mod at holde åbent). Omsætningsnedgangen i værelsesudlejningen vil nu kunne medføre mulighed for yderligere kompensation gennem ”blandede aktiviteter”.

Hvilke perioder er omfattet?

Muligheden for kompensation for "blandede aktiviteter" omfatter kompensationsperioderne fra og med 9. juli 2020 til 30. september 2021 (forbud mod større forsamlinger ophørte 14. august 2021 og forbud mod at holde åbent ophørte 31. august 2021 under krisebestemmelsen).

Perioder:

 • 9. juli - 31. oktober 2020 - Ansøgning for kompensationsperioden skal ske via slutafregningen (frist endnu ukendt)
 • 1. november 2020 - 28. februar 2021 - Ansøgning for kompensationsperioden på virk.dk med frist den 31. oktober 2021
 • 1. marts - 30. juni 2021 - Ansøgning for kompensationsperioden på virk.dk med frist den 31. oktober 2021
 • 1. juli - 30. september 2021 (ved politisk aftale forlænget til 31. december 2021) – Ansøgning for kompensation på virk.dk med frist den 31. oktober 2021

Perioden 9. marts 2020 - 8. juni/8. juli 2020 er ikke omfattet af muligheden for "blandede aktiviteter", idet der i denne periode udelukkende blev kompenseret efter EU’s krisebestemmelse, og der således ikke var tale om ”blandede aktiviteter”, idet TF mulighederne ikke fandt anvendelse.

Udregning af kompensation

Kompensationsprocenten for "blandede aktiviteter” udregnes i tre trin og efter to forskellige trappemodeller:

1. Virksomhedens samlede kompensationsprocent beregnes på baggrund af TF-trappemodellen

Den samlede kompensationsprocent fordeles herefter under henholdsvis krisebestemmelsen og TF-bestemmelse (TF 3.1 eller TF 3.12 afhængigt af hvad virksomheden har valgt)

2. Krise

Omsætningsnedgangen, der følger af restriktioner (dele af virksomheden har været ramt af forbud mod at holde åbent, forbud mod større forsamlinger, grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledning), skal begrundelse og sandsynliggøres, for at kompensationsprocenten under krisetrappemodellen kan bestemmes.

3. TF

Kompensationsprocenten under TF beregnes som differencen mellem virksomhedens samlede kompensationsprocent og kompensationsprocent under krisetrappemodellen.

Hermed sikres, at virksomheden opnår den højest mulige kompensationsprocent, hvor mest muligt udbetales under krisebestemmelsen.

7/10-2021

Ovenstående giver ikke en udtømmende fremstilling af “blandede aktiviteter”, hvorfor det anbefales at læse den vejledning, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet, og opstår der spørgsmål, anbefales det at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.

Kontakt os

Handel

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyheder om erhvervsjura

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.