Gemt

Vismandsrapport dobbelt-understreger at der skal handles på manglen på arbejdskraft

12. oktober 2021

I den netop offentliggjorte rapport fra Det Økonomiske Råd adresserer i højeste grad manglen på arbejdskraft. En mangel som er absolut akut, lyder det fra Dansk Erhverv, der er helt enige med vismændene i, at der er behov for at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Det er hverdagskost, at danske virksomheder forgæves leder efter arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet er akut og voksende. Vismændene vurderer i sin nye rapport, at manglen på arbejdskraft allerede er stort, og næste år når op over 50.000.

”Dansk Erhverv er helt enige med vismændene i, at vi må og skal gøre noget ved manglen på arbejdskraft. Det haster. Her og nu kan udenlandsk arbejdskraft gøre en stor forskel, og derfor foreslår vi, at beløbsgrænsen skal justeres fra de nuværende cirka 445.000 kroner til 360.000 kroner. Det er helt på linje med vismændenes anbefalinger. Det kan naturligvis ikke stå alene, for problemet er særdeles omfattende, men det er godt første skridt. Vi kommer ikke uden om de såkaldte førstegenerationsreformer, helt enkelt fordi vi ved, at de virker, ” siger Morten Langager, direktør i Dansk Erhverv.

Markedsvejen frem for tilskudsvejen
På klimaområdet er Dansk Erhverv enige med vismændene i, at en ensartet CO2-afgift for alle sikrer, at velstandstabet ved den grønne omstilling mindst muligt. 

”Vi skal beskatte det, som vi vil have mindre af, og det er CO2. Til gengæld er det så vigtigt, at selskabsskatten bliver sænket. Markedsvejen er den rigtige grønne vej at gå, og det haster med at få afgiftsstrukturen på plads, så danske virksomheder ved, hvad de har at holde sig til. Hvis man ikke helt ved, hvad der kommer på afgiftssiden, så holder man igen med at investere i grøn forskning og teknologi, og det kan klimaet og den grønne omstilling ikke vente på,” siger Morten Langager.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef